Lepinguliste investeerimisfondide deklaratsioonid 2021

  • Vorm/Form A1 (189.97 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and investment fund derived on which no income tax has been withheld (2020. aasta tulude kohta)
  • Vorm/Form V1 (461.65 KB, PDF) (DOC-vormingus (71.99 KB, DOCX)) Mitteresidendi ja investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and investment fund from transfer of property in Estonia (2020. aasta tulude kohta)
  • Vormi TSD lisa 2 (693.55 KB, PDF) „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks"
    Vormi TSD lisa 2 täitmise juhend (1.1 MB, PDF) 
    TSD lisa 2 väljamakseliikide tabel (39.12 KB, XLSX)

08.02.2021