FATCA deklaratsiooni esitamine


Kes peavad FATCA deklaratsiooni esitama


Deklaratsiooni „Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva teabe kogumine" (edaspidi FATCA deklaratsioon) peavad esitama Eesti finantsasutused, kellel on Ameerika Ühendriikide residentide finantskontod.

Lisainfo

Millal tuleb deklaratsioon esitada


FATCA deklaratsioon eelmise aasta andmetega tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 30. juuniks.

Deklareeritava teabe puudumisel tuleb esitada tühi deklaratsioon e-MTA kaudu.


Deklaratsiooni täitmine


Deklaratsiooni vormid on kehtestatud Rahandusministri määrusega.
 

Failide tehniline spetsifikatsioon


Lisa 1 Deklaratsiooni vorm FATCA XSD (25.72 KB)
Lisa 2 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 Riikide ja valuutade koodid (72.11 KB)
Lisa 3 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 Nimede ja aadresside klassifitseerimine (3.7 KB)
Lisa 4 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 Andmeliikide klassifitseerimine (24.56 KB)


Kus ja kuidas saab FATCA deklaratsiooni esitada


Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile e-MTA vahendusel elektroonselt XML-formaadis failiga laadides.

FATCA deklaratsiooni esitamiseks:

  1. sisenege e-MTAsse
  2. valige menüüs „Aruanded" ning seejärel jaotise „Finantsinfo deklaratsioonid" alt alajaotis „Finantsinfo deklaratsioonid (FATCA/OECD/EU DAC2)"
  3. deklaratsioonide loetelu lehel vajutage nupule „Lisa uus deklaratsioon“
Deklaratsiooni esitamine

Deklaratsiooni täisversiooni esitamiseks vajutage nupule „Lisa deklaratsioon failist“, valige „Kohustuse tüüp" ja „Aasta" ning otsige oma arvutist fail, mida hakkate üles laadima. Pärast nupule „Impordi“ vajutamist toimub andmete kontroll (faili valideermine). Vigade korral kuvatakse kasutajale informatsioon nende kohta ja deklaratsiooni on tarvis parandada. Kui vigu ei leidunud, siis ilmub deklaratsioon „Ettevalmistamisel" staatuses deklaratsioonide nimekirja. „Kinnita" nupule vajutades teostatakse veel kord valideerimine ja selle läbimise korral deklaratsioon kinnitub. „Ettevalmistamisel" staatuses deklaratsiooni on võimalik kustutada, vajutades vastavale ikoonile.

Deklaratsiooni andmete muutmine

Kui vormil jäid mõned andmed deklareerimata või kui mõni rida on täidetud puudulikult või valesti, siis andmete muutmiseks tuleb faili uuesti laadida.
 

Abiinfo

  • Küsimuste korral palume pöörduda ariklient@emta.ee või telefonil 880 0812.
  • Tehnilised küsimused saate esitada e-maks@emta.ee või telefonil 880 0815.
     
05.09.2019