Lähetused

 

Kulusid ei maksustata, kui tööandja tühistab töötaja välislähetuse seoses koroonaviiruse levikuga. Ettemakstud transpordikulud, majutuskulud vms käsitletakse ettevõtlusega seotud kuludena. Välislähetuse tühistamisel kaitseb tööandja oma töötaja tervist, mis tuleneb TTOSist (tööandjal on kohustus võtta tarvidusele meetmed ennetuseks, terviseriskide vältimiseks). Samuti erinevate desinfitseerivate vahendite kulusid käsitletakse ettevõtlusega seotud kuludena, mida ei maksustata.

29.03.2021