Sa oled siin

1. juulil 2021 jõustuvad muudatused Euroopa Liidu käibemaksureeglites

Vabariigi Valitsuse poolt on esitatud Riigikogule käibemaksuseaduse muudatuste eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu käibemaksureeglites 1. juulil 2021 jõustuvad muudatused.

Nende muudatustega:

  1. laiendatakse teiste liikmesriikide mittemaksukohustuslastele osutatavate digiteenuste käibemaksuga maksustamise erikorda (niinimetatud MOSS erikord) ka teistele teenustele, mida osutatakse teiste liikmesriikide mittemaksukohustuslastele ja mille käibe tekkimise koht on teises liikmesriigis, ning ühendusesisesele kaugmüügile;
  2. kehtestatakse sarnane erikord ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügile;
  3. kaotatakse praegu kehtivad ühendusesisese kaugmüügi künnised ja sätestatakse, et kui isiku poolt teiste liikmesriikide mittemaksukohustuslastele osutatavate digiteenuste käive ning ühendusesisene kaugmüük kokku ei ületa kalendriaasta jooksul 10 000 eurot, siis ta võib maksustada teiste liikmesriikide mittemaksukohustuslastele osutatud digiteenused ja ühendusesisese kaugmüügi oma asukohariigi reeglite kohaselt ning kui see künnis saab ületatud, tekib maksukohustus ostja liikmesriigis;
  4. kaotatakse ühendusevälisest riigist imporditud väikese väärtusega kaupade (kuni 22 eurot) maksuvabastus;
  5. lihtsustatakse käibemaksukohustuse täitmist väikesaadetiste importimisel, millele ei rakendata ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügi erikorda;
  6. kehtestatakse eraldi käibemaksuga maksustamise sätted isikutele, kes teevad kaupade kaugmüügi võimalikuks internetipõhiste kauplemiskohtade kaudu.

Täpsemalt saab Euroopa Liidu käibemaksureeglite muudatuste kohta lugeda Riigikogu veebisaidilt Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõust ja selle seletuskirjast.

 

09.12.2020