Välistöötlemise teabelehe INF 2 kasutamine

Kehtiv alates 01.05.2016

1. INF 2 kasutusala

Teabelehte INF 2 (edaspidi INF 2) peab kasutama juhul, kui välistöötlemise protseduuri raames kauba eksport ja import toimub erinevates liikmesriikides (Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 art 176 (1)).

INF 2 sisaldab eksporditavat kaupa käsitlevat teavet, et kauba impordil oleks võimalik kontrollida ja arvestada kauba koguseid ning arvutada koguselist tollimaksu.

2. Eksport

Loa omanik täidab vormil INF 2 lahtrid 1-15 ning prindib vormi kahes eksemplaris ja esitab need paberkandjal välistöötlemise protseduurile suunavale tolliasutusele (Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/341 Lisa 13).

Protseduurile suunav tolliasutus märgib INF 2 ülemisse paremasse lahtrisse registreerimisnumbri, täidab ja kinnitab lahtri 16 (mõlemal eksemplaril), jätab ühe eksemplari endale ja tagastab teise selle esitanud isikule.

Kauba vedaja esitab INF 2 väljumistolliasutuses, kus toll kinnitab (lahter 17), et kaup on liidu tolliterritooriumilt välja viidud, ja tagastab dokumendi selle esitanud isikule.

3. Import

Kauba impordil esitab töödeldud toote või asendustoodete importija INF 2 dokumendi protseduuri lõpetavale tolliasutusele koos re-impordi tollideklaratsiooniga (6121, 6122).

INF 2 on välistöötlemise loa omaniku nõusolek maksusoodustuse (täieliku või osalise imporditollimaksudest vabastamise) õiguse loovutamise kohta teisele isikule. Kauba importija ei pea olema välistöötlemise loa omanik. Kui välistöötlemisele viidud kaup reimporditakse osade kaupa, täidab toll paberkandjal dokumendi lahtri 20 ja tagastab importijale.

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

 

26.05.2016