Sa oled siin

Rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude liikme kauba deklaratsiooni esitamine

Kes esitavad deklaratsiooni


Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmed ja välisriigi relvajõudude liikmed, kes soovivad maksuvabastust kaupade sisse- ja väljaveol, esitavad rahvusvahelise sõjalise peakorteri/välisriigi relvajõudude liikme kauba deklaratsiooni.

Kus ja kuidas saab deklaratsiooni esitada

 

E-posti teel


Digiallkirjaga kinnitatud rahvusvahelise sõjalise peakorteri/välisriigi relvajõudude liikme kauba deklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt.

Kaitseministeerium kinnitab deklaratsiooni, kui tegemist on välisriigi relvajõudude liikme, välisriigi relvajõudude tsiviilkoosseisu liikme, rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme ja nende ülalpeetavatega.

Välisministeerium kinnitab deklaratsiooni, kui tegemist on rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme esitatud deklaratsiooniga.

Deklaratsioon tuleb pärast selle kinnitamist Kaitseministeeriumi või Välisministeeriumi poolt saata kauba asukohajärgse tolliasutuse meiliaadressile.

Täiendavate dokumentide esitamine

Lisaks deklaratsioonile tuleb edastada ka:

  • kauba saatedokumendid ja
  • omandamist tõendavad dokumendid.

Pärast deklaratsiooni ja lisadokumentide vastavuse kontrollimist märgib Maksu- ja Tolliameti ametnik deklaratsioonile selle numbri ning kinnitab deklaratsiooni digiallkirjaga. Kinnitatud deklaratsioon koos lisadokumentidega saadetakse tagasi esitajale e-posti teel.
 

Kauba asukohajärgses tolliasutuses

Paberkandjal täidetud rahvusvahelise sõjalise peakorteri/välisriigi relvajõudude liikme deklaratsioon esitatakse kolmes eksemplaris, mis tuleb enne kauba asukohajärgsele tolliasutusele esitamist kinnitada Kaitseministeeriumis või Välisministeeriumis.

Kaitseministeerium kinnitab deklaratsiooni, kui tegemist on välisriigi relvajõudude liikme, välisriigi relvajõudude tsiviilkoosseisu liikme, rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme ja nende ülalpeetavatega.

Välisministeerium kinnitab deklaratsiooni, kui tegemist on rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme esitatud deklaratsiooniga.

Täiendavate dokumentide esitamine

Lisaks deklaratsioonile tuleb kauba asukohajärgsele tolliasutusele edastada ka:

  • kauba saatedokumendid ja
  • omandamist tõendavad dokumendid.

Pärast deklaratsiooni ja lisadokumentide vastavuse kontrollimist märgib Maksu- ja Tolliameti ametnik deklaratsioonile selle numbri ning kinnitab deklaratsiooni allkirja ja tolliasutuse templiga. Kinnitatud deklaratsiooni üks eksemplaridest koos lisadokumentidega tagastatakse esitajale. Ülejäänud eksemplaridest jääb üks Maksu- ja Tolliametile ning teine saadetakse deklaratsiooni kinnitanud ministeeriumile.

Abiinfo


Küsimuste korral palume pöörduda tolliinfo@emta.eevõi telefonil 880 0814.
 

07.07.2017