Diplomaatilise kauba deklaratsiooni esitamine

Kes esitavad diplomaatilise kauba deklaratsiooni


Välisesindused, diplomaadid ja välisesinduste haldustöötajad, kes soovivad maksuvabastust kaupade sisse- ja väljaveol, esitavad diplomaatilise kauba deklaratsiooni.

Kus ja kuidas saab deklaratsiooni esitada

 

E-posti teel


Digiallkirjaga kinnitatud diplomaatilise kauba deklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt. Sellisel juhul tuleb diplomaatilise kauba deklaratsioon pärast selle kinnitamist Välisministeeriumi poolt saata kauba asukohajärgse tolliasutuse meiliaadressile.

Täiendavate dokumentide esitamine

Lisaks deklaratsioonile tuleb edastada ka:

  • kauba saatedokumendid ja
  • omandamist tõendavad dokumendid.

Pärast deklaratsiooni ja lisadokumentide vastavuse kontrollimist märgib Maksu- ja Tolliameti ametnik deklaratsioonile selle numbri ning kinnitab deklaratsiooni digiallkirjaga. Kinnitatud deklaratsioon koos lisadokumentidega saadetakse tagasi esitajale e-posti teel.
 

Kauba asukohajärgses tolliasutuses

Paberkandajal täidetud diplomaatilise kauba deklaratsioon tuleb enne kauba asukohajärgsele tolliasutusele esitamist kinnitada Välisministeeriumis. Deklaratsioon esitatakse kolmest eksemplarist koosneva komplektina.

Täiendavate dokumentide esitamine

Lisaks deklaratsioonile tuleb kauba asukohajärgsele tolliasutusele edastada ka:

  • kauba saatedokumendid ja
  • omandamist tõendavad dokumendid.

Pärast deklaratsiooni ja lisadokumentide vastavuse kontrollimist märgib Maksu- ja Tolliameti ametnik deklaratsioonile selle numbri ning kinnitab deklaratsiooni allkirja ja tolliasutuse templiga. Kinnitatud deklaratsiooni üks eksemplaridest koos lisadokumentidega tagastatakse esitajale. Ülejäänud eksemplaridest jääb üks Maksu- ja Tolliametile ning teine saadetakse Välisministeeriumile.

 

Abiinfo


Küsimuste korral palume pöörduda tolliinfo@emta.eevõi telefonil 880 0814.
 

21.09.2017