Sa oled siin

Muudatustest transiidil

  • Liidu tolliseadustikus (LTS) ei kasutata enam mõistet printsipaal, vaid tolliprotseduuri pidaja (LTS art 5).
  • Toll võib loobuda tagatise esitamise nõudest, kui tagatav maksusumma ei ületa 1000 eurot senise 500 euro asemel (LTS art 89 lg 9).
  • Maksekviitungina esitatava üksiktagatise summa tõuseb 7000 eurolt 10 000 euroni (RA art 160).
  • Kui tagatistolliasutusel ei ole üldtagatise summa määramiseks vajalikku teavet tollivõla limiidi kindlaksmääramiseks, määratakse selleks summaks 10 000 eurot iga deklaratsiooni kohta (RA art 155 lg 3).
  • Enam ei eristata suurema pettuseohuga kaupu tavakaupadest ehk nn riskikaupade nimekirja enam ei ole.
  • Toll võib lisada tollitõkendile Euroopa lipu sümboli (RA art 301).
  • Volitatud kaubasaaja annab sihttolliasutusele teada kauba kontrolli tulemustest ning teavitab sihttolliasutust eeskirjade eiramisest hiljemalt kolmandal päeval pärast päeva, millal ta sai loa kauba mahalaadimiseks (RA art 315 lg 1 p d).
  • Need volitatud kaubasaajad, kellele on väljastatud volitatud kaubasaaja luba enne 01.05.2016, võivad kauba viia volitatud kaubasaaja loal märgitud asukohta seni, kuni toimub loa ümberhindamine.
     
15.04.2016