Sa oled siin

Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel

*Uuendatud 30.01.2017

14. jaanuaril 2017 avaldati Euroopa Liidu Teatajas L11 Euroopa Liidu ja Kanada vaheline leping.

*Lepingu kaubandusosa ajutise kohaldamise täpse kuupäeva kohta ei ole veel teavet, kuid seda võidakse hakata kohaldama 2017. aasta esimeses pooles, kui vajalikud protseduurid lepingu ajutiseks kohaldamiseks on lõpetatud. Vastav teave edastatakse ka Maksu- ja Tolliameti kodulehel.

Lepingu kohaldamise kuupäevast saavad Kanada sooduspäritoluga kaubad Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu sooduspäritoluga kaubad Kanadas lepingus sätestatud tollimaksusoodustusi. Protokoll päritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on toodud lepingu lehekülgedel 465–566. Ettevõtted, kes soovivad importida Kanadast või eksportida Kanadasse, peavad kindlasti tutvuma ülal nimetatud lepingu päritoluprotokolliga, sest see erineb päritoluprotokollidest, mis sisalduvad teistes sõlmitud vabakaubanduslepingutes.

Sooduspäritolutõendiks on sätestatud vaid päritoludeklaratsioon, mille  tekst on toodud antud protokolli 2. lisas ja mis tuleb koostada vastavalt joonealustele märkustele.

Päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada mis tahes eksportija, kes ekspordib sooduspäritoluga kaupu, mille väärtus saadetises on kuni 6000 eurot. Eksportijad, kelle saadetis sisaldab sooduspäritoluga kaupu väärtuses üle 6000 euro, peavad taotlema Maksu- ja Tolliametilt registreeritud eksportija staatust ja vastavat registreeritud eksportija (REX) numbrit, mis tuleb siis märkida päritoludeklaratsiooni teksti.

Kanada eksportijad kasutavad päritoludeklaratsioonis nende vastava ametkonna poolt väljastatud eksportija registreerimisnumbrit.

Eesti heakskiidetud eksportijad, kelle eksporditavad kaubad vastavad päritoluprotokollis sätestatud nõuetele, võivad oma heakskiidetud eksportija loa numbrit kasutada päritoludeklaratsioonis kuni 31. detsembrini 2017, kuid soovitav on taotleda juba varem registreeritud eksportija staatust.

Registreeritud eksportija staatuse taotlemiseks kasutada mutatis mutandis taotluse vormi, mis on kasutusel GSP-süsteemi puhul ja toodud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisas  22-06. Taotlus tuleb esitada digiallkirjastatult elektronpostiga aadressil emta@emta.ee või tavalise postiga. *Registreerimist võib hakata taotlema juba enne lepingu kohaldamist.

 

29.01.2019