2018

29.10.2018 Tariifikvootide eraldamisest 2018/2019. aastavahetusel
22.10.2018 Hiina päritolu bussi ja veoautode kummist õhkrehvide impordile kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks
28.09.2018 Teade endisest Jugoslaavia Makedoonia vabariigist, Venemaalt ja Türgist pärit torude ja õõnesprofiilide importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta
15.08.2018 2. septembrist 2018 muutuvad tingimused tollitagatise vähendamiseks või tagatisest loobumiseks
13.08.2018 31. juulist 2018 muutus liidu tolliseadustiku delegeeritud määrus 2015/2446 
19.07.2018 Ajutised kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes (täiendatud 24.07.2018 ja 03.08.2018)
18.07.2018 Alates 19. juulist 2018 kehtib Hiinast pärit elektrijalgrataste impordile ajutine dumpinguvastane tollimaks
12.07.2018 Türgis elektroonselt väljastatud sertifikaatide (A.TR, EUR.1, EUR-MED) allkirjastamine (täiendatud 17.07.2018) 
28.06.2018 Alates 1. juulist 2018 jõustuvad TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni (1975. aasta TIR-konventsioon) muudatused 
21.06.2018 19. juunil 2018 kl 05.25–12.10 rakendusid Complexis tollideklaratsioonidele valed valuutakursid (v.a euro)
21.06.2018 Täiendavad tollimaksud Ameerika Ühendriikidest pärit teatavate toodete suhtes (täiendatud 25.06.2018)
17.05.2018 Ameerika Ühendriikidest pärit toodetele võidakse kehtestada täiendavad tollimaksud (täiendatud 25.06.2018)
16.05.2018 Alates 24.04.2018 on Türgis liikumissertifikaatide kinnitamiseks kasutusel uued tollipitsatid
03.05.2018 Kolmandatest riikidest pärinevate alumiiniumtoodete järelevalve alates 12.05.2018
27.04.2018 Täiendavad tollimaksud Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele
15.02.2018 Katkestus EORI numbrite taotlemisel ajavahemikul 3.–5. märts 2018
13.02.2018 GSP riikide poolt koostatud päritolukinnituse tekstid peavad vastama seadusandluses sätestatule
06.02.2018 Hiinast pärit bussi- ja veoautorehvide import registreeritakse
31.01.2018 Seestöötlemise ja ajutise impordi loa taotlemisel tollideklaratsiooniga (profiilid I1 ja I1A) muutuvad esinduse ja tagatise reeglid alates 01.03.2018
28.04.2020