2016

28.12.2016 Alates 1. jaanuarist 2017 jõustub TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni (1975. aasta TIR-konventsioon) muudatus
20.12.2016 Alates 1. aprillist 2017 rakendub Euraasia Majandusliidus kohustuslik elektrooniline eelinformeerimine õhutranspordiga üle tollipiiri toimetatava kauba suhtes
14.12.2016 Registreeritud eksportijate (REX) süsteemi kohaldamine alates 1. jaanuarist 2017 üldise soodustuste kava (GSP) alusel soodustusi saavate riikidega
05.12.2016 Puidu ja puittoodete import Indoneesiast alates 15.11.2016
01.11.2016 Euroopa Liidu ja Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingu vahelepingu kohaldamine Côte d'Ivoire'iga (Elevandiluurannikuga) alates 03.09.2016
27.10.2016 Tariifikvootide eraldamisest 2016/2017. aastavahetusel
13.10.2016 Euroopa Liidu ja SADC vahelise majanduspartnerluslepingu ajutine kohaldamine alates 10.10.2016
19.09.2016 Alates 5. augustist 2016 kehtib Hiina ja Venemaa päritoluga külmvaltsitud lehtterastoodete impordile lõplik dumpinguvastane tollimaks
20.05.2016 Tariifsete soodustuste peatamine aastateks 2017-2019 teatavatele GSP raames soodustatud riikidele teatavate kaupade GSP jaotiste osas
20.05.2016 Üldise soodustuste süsteemi (GSP) päritolureeglites kahepoolse kumulatsioonisüsteemi laiendamine Türgile
31.03.2016 Euroopa Liidu ja Kosovo vaheline stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping jõustub 1. aprillil 2016
22.02.2016 Alates 13. veebruarist 2016 kehtib Hiina ja Venemaa külmvaltsitud lehtterastoodete impordile ajutine dumpinguvastane tollimaks
03.02.2016 Juhend Eesti ja Venemaa vaheliste, kahepoolsete veolubade alusel teostatavate vedude vormistamiseks Eesti vedajatele
29.01.2016 Tollivormistusel kasutatavad koodid Serbia vabariigi korral
07.01.2016 Muudatused Bulgaaria tolliasutuste koodides
06.01.2016 Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatus alates 7. jaanuarist 2016
06.01.2016 Kasahstani päritolu terasetoodete import

Alates 1. jaanuarist 2017 jõustub TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni (1975. aasta TIR-konventsioon) muudatus

Muudetakse:

  • TIR-konventsiooni 6. lisa, lisades sinna uue selgitava märkuse artikli 42. bis kohta (0.42a), milles selgitatakse konventsiooniosalise kohustust teatada riiklikest kontrollimeetmetest, mis võivad mõjutada TIR-süsteemi toimimist;
  • TIR-konventsiooni 2. ja 7. lisas lisatakse TIR-konventsiooni sõidukite ja konteinerite uus konstruktsioonilahendus (tentkangast liugkatuse ja kardintentidega).

TIR-konventsiooni muudatused on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

 

Tariifsete soodustuste peatamine aastateks 2017-2019 teatavatele GSP raames soodustatud riikidele teatavate kaupade GSP jaotiste osas

20.05.2016
Vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2016/330 (L62/9.3.2016) peatatakse aastateks 2017–2019 tariifsed soodustused teatavatele GSP raames soodustatud riikide teatavate kaupade GSP jaotiste osas vastavalt määrusele (EL) nr 978/2012 (L 303/31.10.2012) üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta. Tariifsete soodustuste peatamine puudutab teatud kaupade osas Indiat, Indoneesiat, Keeniat ja Ukrainat.

 

Üldise soodustuste süsteemi (GSP) päritolureeglites kahepoolse kumulatsioonisüsteemi laiendamine Türgile

20.05.2016
Vastavalt Euroopa Komisjoni teatisele 2016/C 134/01 laiendatakse GSP päritolureeglites kehtestatud kahepoolset kumulatsiooni ka Türgile. Türgi päritoluga tooteid, v.a harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1–24 kuuluvaid tooteid, võib tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2015 lugeda GSP raames soodustatud riigist pärit materjaliks, kui seda on tootes kasutatud selles soodustatud riigis tingimusel, et seal toimunud töö või töötlemine on ulatuslikum komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 47 sätestatud toimingutest (ebapiisav töö või töötlus). Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et päritolutõendite asendamise süsteemi ELi ja Türgi ning Türgi ja ELi vahelises kaubanduses ei rakendata.

05.03.2018