Tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Complex

Complex on tollideklaratsioonide töötlemise elektrooniline süsteem, mille loomisel on lähtutud Euroopa Komisjoni e-tolli visioonist ja mitmeaastasest strateegilisest plaanist MASP, mille üks nõue on üleminek paberivabale tollivormistusele.

Andmete esitamise võimalus on nii veebikeskkonnas kui ka andmevahetuskihti X-tee kasutades. Maksu- ja Tolliamet ajakohastab ning hooldab süsteemi jooksvalt.

Complex võeti kasutusele 1. mail 2006. aastal.

Sõna „complex" tähendus on „kompleksne, kompleks-; liit-" ning see iseloomustab hästi süsteemi unikaalset sisemist ülesehitust. See tähendab, et Complexiga on liidestatud suur hulk teda toetavaid ja abistavaid süsteeme, näiteks Eesti Tollitariifistik, ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem (EORI), ekspordi kontrollisüsteem (ECS), lubade töötlemise ja tagatiste süsteem. Samuti võimaldab mitterahaliste kohustuste süsteem edastada Maksu- ja Tolliametile elektroonselt aruandeid.

Andmetöötlussüsteemi Complex vahendusel on võimalik tollile esitada:

  • lõplikke ehk täielikult täidetud tollideklaratsioone
  • lihtsustatud tollideklaratsioone ja lisadeklaratsioone
  • mittetäielikke tollideklaratsioone ja puuduvaid lisadokumente
  • reisija deklaratsioone
  • CAP eelteateid ja CAP ekspordi tollideklaratsioone
  • esitatud tollideklaratsioonide muutmis- ja kustutamistaotlusi enne kauba vabastamist
  • varude teateid
     
01.03.2018