Tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Complex


Complex on tollideklaratsioonide töötlemise elektrooniline süsteem ning selle loomisel on lähtutud Euroopa Komisjoni e-tolli visioonist ja mitmeaastasest strateegilisest plaanist MASP, mille üks nõue on üleminek paberivabale tollivormistusele.


Andmete esitamise võimalused
  • Complexi kasutajaliidese kaudu: e-MTA > „Toll" > „Tollideklaratsioonid“ > „Tollideklaratsioon (Complex)“.
  • kasutades andmevahetuskihti X-tee

Maksu- ja Tolliamet ajakohastab ning hooldab süsteemi jooksvalt.

UUS! Liiduväliste kaupade vabasse ringlusesse suunamisel koodi „Y067" kasutamine »

Complex võeti kasutusele 1. mail 2006. aastal. Sõna „complex" tähendus on „kompleksne, kompleks-; liit-" ning see iseloomustab hästi süsteemi unikaalset sisemist ülesehitust. See tähendab, et Complexiga on liidestatud suur hulk teda toetavaid ja abistavaid süsteeme, näiteks Eesti Tollitariifistik, ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem (EORI), ekspordi kontrollisüsteem (ECS), lubade töötlemise ja tagatiste süsteem. Samuti võimaldab mitterahaliste kohustuste süsteem edastada Maksu- ja Tolliametile elektroonselt aruandeid.

Complexi vahendusel on võimalik tollile esitada:

  • standardtollideklaratsioone
  • lihtsustatud tollideklaratsioone ja lisadeklaratsioone
  • deklarandi arvestuskande lisadeklaratsioone
  • reisija deklaratsioone
  • esitatud tollideklaratsioonide muutmis- ja kustutamistaotlusi enne ja pärast kauba vabastamist
  • varude teateid
     
30.12.2020