Sisenemisformaalsuste rakendus NES (ICS2)

Sisenemisformaalsuste rakenduse NES (National Entry System) eesmärk on tugevdada liitu sisenevate kaupade saabumiseelset ohutust ja turvalisust, rakendades liidu tolliseadustiku uusi nõudeid seoses sisenemise ülddeklaratsioonide esitamise ja töötlemisega.

Kaupade (ülddeklaratsiooni) andmeid esitavad ainult ettevõtted, kes on üldjuhul kauba vedaja rollis või nende esindajad.

NES koguprogramm koosneb kolmest suurest arendusetapist:

 • I arendusetapp: lennutranspordiga liikuva posti- ja kullersaadetiste käsitlemine – 2021;
 • II arendusetapp: kogu õhu teel veetavate kaupade käsitlemine – 01.03.2023;
 • III arendusetapp: mere-, maantee- ja raudtee kaupade käsitlemine – 01.03.2024.

Rohkem informatsiooni NES (ICS2) kohta leiate Euroopa Liidu ICS2 veebilehelt.

Üldine

NES on liikmesriigipõhine rakendus, mis:

 • võtab vastu läbi Euroopa Komisjoni CRi (keskrepositooriumi) esitatud ülddeklaratsiooni;
 • võimaldab kaupade Eestisse saabumisel esitada kaupade esitamise teadet;
 • võimaldab andmeid esitada kas üle X-tee, läbi kasutajaliidese või failist laadimise kaudu.

Tekib ka võimalus sisenemisformaalsuste käigus tollile esitatud andmete taaskasutamiseks järgnevate tolliprotseduuride läbiviimisel.

Alates 15.03.2021 võtab NES vastu esitatud ülddeklaratsioone posti- ja kullersaadetiste kohta läbi Euroopa Komisjoni CRi (Common Repository) ehk tsentraalse infosüsteemi, millega kõik liikmesriigid on ühendatud, mida esitavad vedajad enne kauba jõudmist sihtriiki.

Alates 01.07.2021 lisandub NESi võimekus esitada kaupade ajutise ladustamise deklaratsioon (ALD), millega saab vastavalt vajadusele kaubad ajutisele ladustamisele paigutada.

NES rakenduses on võimalik andmeid esitada X-tee kaudu masin-masin liidesega. Selleks peab ettevõtte infosüsteem olema liidestatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga.

X-tee teenuse avamiseks tuleb ettevõttel edukalt sooritada testid Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonnas. Pärast testimist sõlmime teie ettevõttega kirjaliku kokkuleppe X-tee kaudu andmevahetuse kohta NES rakenduses ning avame teenuse e-MTA tootekeskkonnas.

ICS2 teise arendusetapi (01.03.2023) dokumendid

X-tee

Kaupade andmeid saab edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu.
 
NES X-tee teenused

NES X-tee teenused on loetletud failis „NES X-tee spetsifikatsioon". Nende selgitused leiate järgmisest tabelist.

X-tee teenus Selgitus
createPresentationNotification.v1 PN esitamine
updatePresentationNotificationRequest.v1 PN muutmine
riskAnalysisStatus.v1 Riskide seisu päring
insertTemporaryStorageDeclaration.v1 ALD esitamine
updateTemporaryStorageDeclaration.v1 ALD muutmine
insertTemporaryStorageDeclarationWithDataReuse.v1 ALD esitamine andmete taaskasutamisega
updateTemporaryStorageDeclarationWithDataReuse.v1 ALD muutmine andmete taaskasutamisega
revokeTemporaryStorageDeclaration.v1 ALD tühistamine
euDeclaration.v1 ELi saadetiste esitamine
euPresentationNotification.v1 ELi saadetiste PNi esitamine

Ilmnenud vigade ja probleemide korral saatke palun järgmine info e-posti aadressile ics2.hd@emta.ee.

 1. Süsteemi nimetus ja võimalusel selle konkreetne teenus/funktsionaalsus, kus esineb probleem/viga.
 2. Vea saamise aeg (kuupäev/kellaaeg)
 3. Konkreetne viga/kood
 4. Kui viga saadakse kliendi veebirakenduses, siis ekraanitõmmis, kus on näha ka aadressiriba ja aeg ning viga.
 5. Kui viga saadakse X-tee teenust kasutades, siis saadetav request sõnum ja vastu saadav response (kui saadakse), XML-vormingus.
 6. Info kriitilisuse kohta (kas takistab nt tööd või ainult häirib, vmt)
 7. Pöörduja kontakt (e-posti aadress, telefoninumber)

Enne testimist

Enne X-tee sõnumite testima asumist palume teil tutvuda süsteemi NES tehnilise spetsifikatsiooniga (1.49 MB, PDF).

Küsimused saate saata e-posti aadressile nesinfo@emta.ee.

Masin-masin liidese kaudu andmete saatmise testimiseks tuleb liituda X-tee andmevahetuskihi arenduskeskkonnaga ja seadistada X-tee turvaserver. Täiendav info X-tee kohta on kättesaadav Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) veebilehelt „Liitumine X-teega" ning küsimusi saate esitada kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee ja telefonil 663 0230 (tööajad: E–N 8.30–17.00 ja R 8.30–16.00).

Õiguste taotlemine

Koolituskeskkonna õigused

Kasutajaliidese testimiseks tuleb taotleda pääsuõigused e-MTA koolituskeskkonda.

X-tee testimiseks võite taotleda pääsuõigused e-MTA koolituskeskkonda – sellisel juhul on võimalik NESi kasutajaliidesest kontrollida esitatud dokumentide olekuid ja andmete kandumist üle X-tee Maksu- ja Tolliameti süsteemi NES.

Õiguste saamiseks tuleb täita taotlus süsteemi NES kasutajaliidese ja/või X-tee testimiseks (74.05 KB, PDF). Digiallkirjastatud taotluse palume edastada e-posti aadressile nesinfo@emta.ee.

Taotlus peab olema allkirjastatud ettevõtte esindusõigusliku isiku (juhatuse liikme) poolt. Kui taotluse esitab volitatud esindaja, siis on vajalik esitada ka esindusõigust tõendav volikiri.

Õiguste andmisest teavitame teid e-kirjaga. Seejärel saate testimist alustada.

Tootekeskkonna õigused

NESi õiguste andmiseks e-teenuste keskkonnas e-MTA tuleb:

 1. juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis „Seaded“ menüüpunkt „Pääsuõigused“;
 2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul „Uus pääsuõigus";
 3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul „Otsi"; kui isik leitud, siis vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
 4. valida „Üksikõigused", leida otsinguga koodi lahtrist „NES" õigused, märgistada vajalikud õigused ja vajutada nupule „Lisan“.

NESi üksikõigused:

 • Sisenemisformaalsused (NES) – vaataja – antud õigusega saab:
  • vaadata ülddeklaratsiooni;
  • vaadata kauba esitamisteadet;
  • vaadata ajutise ladustamise deklaratsiooni;

  • vaadata järgmisi toiminguid.

 • Sisenemisformaalsused (NES) – laopidaja – antud õigusega saab:
  • vaadata ülddeklaratsiooni;
  • esitada, vaadata, muuta, tühistada kauba esitamisteadet;
  • esitada, vaadata, muuta ja tühistada ajutise ladustamise deklaratsiooni;
  • vaadata ja muuta äripartnerite nimekirja;
 • Sisenemisformaalsused (NES) – andmete esitaja – antud õigusega saab:
  • vaadata ülddeklaratsiooni;
  • esitada, vaadata, muuta, tühistada kauba esitamisteadet;
  • esitada, vaadata, muuta ja tühistada ajutise ladustamise deklaratsiooni.

Testimine

Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonda saab sisse logida ainult Eestis väljastatud ID-kaardiga, seega peab testijal olemas olema kehtiv ID-kaart ja arvutil ID-kaardi lugeja.
 

Tehniline teave testimiseks


X-tee spetsifikatsioonid (1.49 MB, PDF)
 

Testimisel palume arvestada alljärgnevaga:

 • koolituskeskkonna andmed ei ole tootekeskkonna andmete koopia ja seetõttu ei pruugi kõikide ettevõtete andmed olla korrektsed.
 • testide läbiviimise edukamaks kulgemiseks on vajalik esitada koos taotlusega nende ettevõtete nimed ja EORI numbrid, mida te oma testandmetes kasutama hakkate. Samuti, mis toiminguid ja profiile testida soovite. See tagab testimiseks vajalike eeltingimuste kvaliteetsema ettevalmistuse.

Testimise tulemused või testimisel tekkinud küsimused palume edastada e-posti aadressile nesinfo@emta.ee.

Testimisel ilmnenud vigade ja probleemide korral kirjeldage võimalikult täpselt, missuguse tegevuse käigus ja missugustel tingimustel viga tekkis ning edastage veateadete tekst koos ekraanipildiga. Sõnumivahetusel või kasutajaliideses XML-faili üleslaadimisel tekkivate vigade korral lisage kasutatud sõnumi XML.


Sisenemisformaalsuste süsteemi arenduseks on kasutatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahalisi vahendeid ning teenuse arendajaks on tarkvaraettevõte Nortal AS.

 

 

22.10.2021