Sisenemisformaalsuste rakendus NES (ICS2)

Sisenemisformaalsuste rakenduse NES (National Entry System) eesmärk on tugevdada liitu sisenevate kaupade saabumiseelset ohutust ja turvalisust, rakendades liidu tolliseadustiku uusi nõudeid seoses sisenemise ülddeklaratsioonide esitamise ja töötlemisega.

Kaupade (ülddeklaratsiooni) andmeid esitavad ainult ettevõtted, kes on üldjuhul kauba vedaja rollis või nende esindajad.

NES koguprogramm koosneb kolmest suurest arendusetapist:

  • I arendusetapp: lennutranspordiga liikuva posti- ja kullersaadetiste käsitlemine – 2021;
  • II arendusetapp: kogu õhu teel veetavate kaupade käsitlemine – 01.03.2023;
  • III arendusetapp: mere-, maantee- ja raudtee kaupade käsitlemine – 01.03.2024.

Üldine

NES on liikmesriigipõhine rakendus, mis:

  • võtab vastu läbi Euroopa Komisjoni CRi (keskrepositooriumi) esitatud ülddeklaratsiooni;
  • võimaldab kaupade Eestisse saabumisel esitada kaupade esitamise teadet;
  • võimaldab andmeid esitada kas üle X-tee, läbi kasutajaliidese või failist laadimise kaudu.

Tekib ka võimalus sisenemisformaalsuste käigus tollile esitatud andmete taaskasutamiseks järgnevate tolliprotseduuride läbiviimisel.

Alates 15.03.2021 võtab NES vastu esitatud ülddeklaratsioone posti- ja kullersaadetiste kohta läbi Euroopa Komisjoni CRi (Common Repository) ehk tsentraalse infosüsteemi, millega kõik liikmesriigid on ühendatud, mida esitavad vedajad enne kauba jõudmist sihtriiki.

Alates 01.07.2021 lisandub NESi võimekus esitada kaupade ajutise ladustamise deklaratsioon (ALD), millega saab vastavalt vajadusele kaubad ajutisele ladustamisele paigutada.

X-tee

Kaupade andmeid saab edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu.
 

 

26.10.2020