LUBA

Süsteemis LUBA saab loataotlusi ja lube esitada, vaadata, muuta, kustutada, tühistada ja kehtetuks tunnistada.

Tollideklaratsiooni vormistamisel kontrollib Complex loa kehtivust LUBA süsteemis ja loast tulenevad mitterahalised kohustused e aruanded esitatakse MIKO-s (aruandlus).

LUBA süsteemi load

 1. Ajutise impordi luba
 2. Ajutise ladustamise koha pidamise luba
 3. Aktsiisilao tegevusluba
 4. Alkoholi aktsiisivabastuse luba
 5. Deklarandi arvestuskande luba
 6. Elektroonilise transpordidokumendi tollideklaratsioonina (merevedu) kasutamise luba
 7. Elektroonilise transpordidokumendi tollideklaratsioonina (lennuvedu) kasutamise luba
 8. Energia aktsiisivabastuse luba – elektrienergia
 9. Energia aktsiisivabastuse luba – kutseline kalur
 10. Energia aktsiisivabastuse luba – kütusekäitleja
 11. Energia aktsiisivabastuse luba – laevavarustaja
 12. Energia aktsiisivabastuse luba – maagaas
 13. Kauba impordi käibemaksu lihtsustatud tasumise luba
 14. Heakskiidetud eksportija luba
 15. Lihtsustatud deklaratsiooni kasutamise luba
 16. Lõppkasutuse luba
 17. Maksude tasumise tähtaja pikendamise luba
 18. Põhivara impordi käibemaksu lihtsustatud tasumise luba
 19. Registreeritud kaubasaaja tegevusluba
 20. Registreeritud kaubasaaja – juhuti vastuvõtt
 21. Registreeritud kaubasaatja tegevusluba
 22. Regulaarlaevaliini luba
 23. Seestöötlemise luba
 24. Tolliagentuuri tegevusluba
 25. Tollilao pidamise luba
 26. Tunnistus konteineri lubamiseks tollitõkendiga kauba veole
 27. Tunnistus maanteesõiduki lubamiseks tollitõkendiga kauba veole
 28. Vabatsoonis tegutsemise luba
 29. Volitatud kaubasaaja luba TIR vedudel
 30. Volitatud kaubasaaja luba transiidil
 31. Volitatud kaubasaatja luba transiidil
 32. Volitatud kaubasaatja/-saaja luba transiidil
 33. Volitatud väljastaja staatuse luba
 34. Välistöötlemise luba
 35. Väljumise kinnitamise luba
   
26.10.2020