LUBA

Süsteemis LUBA saab loataotlusi ja lube esitada, vaadata, muuta, kustutada, tühistada ja kehtetuks tunnistada.

Tollideklaratsiooni vormistamisel kontrollib Complex loa kehtivust LUBA süsteemis ja loast tulenevad mitterahalised kohustused e aruanded esitatakse MIKO-s (aruandlus).

LUBA süsteemi load

 1. Ajutise importimise luba
 2. Aktsiisilao tegevusluba
 3. Alkoholi aktsiisivabastuse luba
 4. Asendusdokumendi kasutamise luba
 5. Energia aktsiisivabastuse luba  elektrienergia
 6. Energia aktsiisivabastuse luba  kutseline kalur
 7. Energia aktsiisivabastuse luba  kütusekäitleja
 8. Energia aktsiisivabastuse luba  laevavarustaja
 9. Energia aktsiisivabastuse luba  maagaas
 10. Hoiukoha luba
 11. Kauba impordi käibemaksu lihtsustatud tasumise luba
 12. Kinnitatud eksportija luba
 13. Kohapeal toimuva tollivormistuse luba
 14. Lõppkasutuse luba
 15. Maksude tasumise tähtaja pikendamise luba
 16. Meretranspordi lihtsustatud transiidiprotseduuri luba
 17. Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni kasutamise luba
 18. Pardavarude tollilao luba
 19. Põhivara impordi käibemaksu lihtsustatud tasumise luba
 20. Registreeritud kaubasaaja tegevusluba
 21. Registreeritud kaubasaaja  juhuti vastuvõtt
 22. Registreeritud kaubasaatja tegevusluba
 23. Regulaarlaevaliini luba
 24. Seestöötlemise luba
 25. Sisenemisdeklaratsiooni esitamise luba
 26. Tolliagentuuri tegevusluba
 27. Tollikontrolli all töötlemise luba
 28. Tollilao luba (sh eelfinantseerimise tollilao luba)
 29. Tolliterminali luba
 30. Tunnistus konteineri lubamiseks tollitõkendiga kauba veole
 31. Tunnistus maanteesõiduki lubamiseks tollitõkendiga kauba veole
 32. Vabatsoonis tegutsemise luba
 33. Volitatud kaubasaaja luba TIR vedudel
 34. Volitatud kaubasaaja luba transiidil
 35. Volitatud kaubasaaja T2L luba
 36. Volitatud kaubasaatja luba transiidil
 37. Volitatud kaubasaatja/-saaja luba
 38. Välistöötlemise luba
 39. Väljumise kinnitamise luba
 40. Õhutranspordi lihtsustatud transiidiprotseduuri luba

 

 

09.01.2016