LUBA

Süsteemis LUBA saab loataotlusi ja lube esitada, vaadata, muuta, kustutada, tühistada ja kehtetuks tunnistada.

Tollideklaratsiooni vormistamisel kontrollib Impulsi ja Complexi loa kehtivust LUBA süsteemis ning loast tulenevad mitterahalised kohustused ehk aruanded esitatakse MIKO-s (aruandlus).

LUBA süsteemi load

 1. Aktsiisilao tegevusluba
 2. Alkoholi aktsiisivabastuse luba
 3. Energia aktsiisivabastuse luba – elektrienergia
 4. Energia aktsiisivabastuse luba – kutseline kalur
 5. Energia aktsiisivabastuse luba – kütusekäitleja
 6. Energia aktsiisivabastuse luba – laevavarustaja
 7. Energia aktsiisivabastuse luba – maagaas
 8. Kauba impordi käibemaksu lihtsustatud tasumise luba
 9. Heakskiidetud eksportija luba
 10. Heakskiidetud koha luba
 11. Põhivara impordi käibemaksu lihtsustatud tasumise luba
 12. Registreeritud kaubasaaja tegevusluba
 13. Registreeritud kaubasaaja – juhuti vastuvõtt
 14. Registreeritud kaubasaatja tegevusluba
 15. Tolliagentuuri tegevusluba
 16. Tunnistus konteineri lubamiseks tollitõkendiga kauba veole
 17. Tunnistus maanteesõiduki lubamiseks tollitõkendiga kauba veole
 18. Vabatsoonis tegutsemise luba
 19. Väljumise kinnitamise luba
08.07.2021