LUBA

Süsteemis LUBA saab loataotlusi ja lube esitada, vaadata, muuta, kustutada, tühistada ja kehtetuks tunnistada.

Tollideklaratsiooni vormistamisel kontrollib Complex loa kehtivust LUBA süsteemis ja loast tulenevad mitterahalised kohustused e aruanded esitatakse MIKO-s (aruandlus).

LUBA süsteemi load

  1. Ajutise importimise luba
  2. Aktsiisilao tegevusluba
  3. Alkoholi aktsiisivabastuse luba
  4. Asendusdokumendi kasutamise luba
  5. Energia aktsiisivabastuse luba  elektrienergia
  6. Energia aktsiisivabastuse luba  kutseline kalur
  7. Energia aktsiisivabastuse luba  kütusekäitleja
  8. Energia aktsiisivabastuse luba  laevavarustaja
  9. Energia aktsiisivabastuse luba  maagaas
  10. Hoiukoha luba
  11. Kauba impordi käibemaksu lihtsustatud tasumise luba
  12. Kinnitatud eksportija luba
  13. Kohapeal toimuva tollivormistuse luba
  14. Lõppkasutuse luba
  15. Maksude tasumise tähtaja pikendamise luba
  16. Meretranspordi lihtsustatud transiidiprotseduuri luba
  17. Osaliselt täidetud tollideklaratsiooni kasutamise luba
  18. Pardavarude tollilao luba
  19. Põhivara impordi käibemaksu lihtsustatud tasumise luba
  20. Registreeritud kaubasaaja tegevusluba
  21. Registreeritud kaubasaaja  juhuti vastuvõtt
  22. Registreeritud kaubasaatja tegevusluba
  23. Regulaarlaevaliini luba
  24. Seestöötlemise luba
  25. Sisenemisdeklaratsiooni esitamise luba
  26. Tolliagentuuri tegevusluba
  27. Tollikontrolli all töötlemise luba
  28. Tollilao luba (sh eelfinantseerimise tollilao luba)
  29. Tolliterminali luba
  30. Tunnistus konteineri lubamiseks tollitõkendiga kauba veole
  31. Tunnistus maanteesõiduki lubamiseks tollitõkendiga kauba veole
  32. Vabatsoonis tegutsemise luba
  33. Volitatud kaubasaaja luba TIR vedudel
  34. Volitatud kaubasaaja luba transiidil
  35. Volitatud kaubasaaja T2L luba
  36. Volitatud kaubasaatja luba transiidil
  37. Volitatud kaubasaatja/-saaja luba
  38. Välistöötlemise luba
  39. Väljumise kinnitamise luba
  40. Õhutranspordi lihtsustatud transiidiprotseduuri luba

 

 

09.01.2016