Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Impulss

Uus impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Impulss on ette nähtud impordi tollideklaratsioonide andmete esitamiseks ja töötlemiseks. Süsteem võeti kasutusele 1. juulil 2021.

Alates uue süsteemi rakendamisest tuleb impordi tollideklaratsioonide andmed esitada Impulssi. Ekspordi tollideklaratsioonide andmed esitatakse jätkuvalt süsteemi Complex kuni uue ekspordisüsteemi kasutusele võtmiseni (orienteeruvalt 2023. a).

Impulssi saab tollile esitada:

 • standarddeklaratsiooni andmeid,
 • lihtsustatud deklaratsiooni ja lihtsustatud deklaratsiooni lisadeklaratsiooni andmeid,
 • deklarandi arvestuskande lisadeklaratsiooni andmeid,
 • kauba esitamise teate andmeid,
 • tollideklaratsiooni muutmis- ja kehtetuks tunnistamise taotlusi (sh tollimaksu tagastamise taotlus).

Tollideklaratsiooni andmeid saab esitada enne, kui kaupa on võimalik esitada või samaaegselt kauba esitamisega.

Üldine


2016. aastal jõustunud Liidu tolliseadustik sätestab ettevõtjate ja tolli vahelise elektroonilise andmevahetuse ja andmete säilitamise kohustuse. Samuti määrati kindlaks ühised andmenõuded tollideklaratsiooni esitamisel. Maksu- ja Tolliamet võttis impordi tollideklaratsioonidel uue andmekoosseisu kasutusele 1. juulil 2021.

Impordi tollideklaratsiooni andmete esitamiseks on kasutusel erinevad andmekoosseisud. Need sõltuvad tolliprotseduurist, kauba maksumusest ja/või kauba kogusest.

Kasutatakse järgmisi andmekoosseise (profiile):

 • vaba ringlus ja eriprotseduurid (Ajutine import, Lõppkasutus, Seestöötlemine, Tolliladustamine):
  • H1 Vaba ringlus (protseduurid 01, 07, 40, 42, 45, 46, 48, 61, 63, 68) ja Lõppkasutus (protseduur 44)
  • H2 Tolliladustamine, sh lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamine (protseduur 71)
  • H3 Ajutine import (protseduur 53)
  • H4 Seestöötlemine (protseduur 51)
 • eri andmekoosseisud:
  • H5 Eriterritooriumitega kauplemine (protseduurid 40, 42, 61, 63, 95, 96)
  • H6 Vaba ringlus postiettevõtjale (protseduur 40)
   Deklareerimise tingimused:
   • saadetise väärtus kuni 1000.00 eurot,
   • kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud.
  • H7 Vaba ringlus väikese väärtusega kaupadele (protseduur 40 00)
   Deklareerimise tingimused:
   • saadetise väärtus kuni 150.00 eurot,
   • kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud.
 • lihtsustatud kord:

  • I1A Lihtsustatud tollideklaratsioon lihtsustuse loa alusel (protseduurid 01, 07, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68).
   Deklareerimise tingimused:
   • lihtsustatud tollideklaratsioonil võivad puududa teatud andmed ja lisadokumendid, kui lihtsustatud tollivormistuse loal on see lubatud. Puuduvad andmed esitatakse lisadeklaratsiooniga.
   • kui saadetise väärtus ei ületa 1000 eurot ja kogus 1000 kg, võib loobuda lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest, sel juhul andmete ja lisadokumentide esitamisest loobuda ei saa.
  • I1B Lihtsustatud tollideklaratsioon ilma eelneva loata (protseduurid 01, 07, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68).
   Deklareerimise tingimused:
   • lihtsustatud tollideklaratsioonil võivad puududa teatud lisadokumendid. Puuduvad lisadokumendid esitatakse lisadeklaratsiooniga.
   • kui saadetise väärtus ei ületa 1000 eurot ja kogus 1000 kg, võib loobuda lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest, sel juhul lisadokumendid puududa ei tohi.
 • kauba esitamise teade:

  • I2 Kaupade saabumisest teavitamine, kui tollideklaratsiooni andmed on esitatud enne, kui kaupa oli võimalik esitada.
  • I2A Deklarandi arvestuskandest teavitamine
    

Pääsuõigused


Kui teil on varem olnud üksikõigused süsteemi Complex kasutamiseks, siis impordi tollideklaratsioonide süsteemi Impulss kasutamise õigust teil automaatselt ei ole.

Kiireim lahendus on, et esindatava äriühingu juhatuse liige annab teile e-MTAs pääsuõiguse.

Süsteemi Impulss kasutamiseks võib anda tolliteenuste paketi, mis hõlmab nii impordi tollideklaratsiooni sisestamise õigust kui ka ligipääsu aruannetele. Samuti saab anda Impulsi kasutamiseks üksikõigused IMPULSS_CUSTOMER (Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi (Impulss) andmete esitamine) ja REPORTING_CUSTOMER (Andmete päringu rakenduse (REPORTING) kasutamine).

E-MTA kasutajatel, kellel on tolliteenuste pakett, on süsteemi Impulss kasutamise õigused automaatselt olemas.
 

Õigusaktid

 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/234, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 ühiste andmenõuete osas ja delegeeritud määrust (EL) 2016/341 teatavatel vormidel kasutatavate koodide osas
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/235, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 ühiste andmenõuete vormingute ja koodide, teatavate järelevalve-eeskirjade ning kauba tolliprotseduurile suunamiseks pädeva tolliasutuse osas

 

Impordi infosüsteemi arenduseks on kasutatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahalisi vahendeid (3,2 mln eurot). Teenuse arendaja on tarkvaraettevõte Cybernetica AS.

 

 

25.08.2021