Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Impulss

Uus impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Impulss on ette nähtud impordi tollideklaratsioonide andmete esitamiseks ja töötlemiseks. Süsteem võetakse kasutusele 1. juulil 2021. aastal.

Alates uue süsteemi rakendamisest tuleb impordi tollideklaratsioonide andmed esitada Impulssi. Ekspordi tollideklaratsioonide andmed esitatakse jätkuvalt süsteemi Complex kuni uue ekspordisüsteemi kasutusele võtmiseni (orienteeruvalt 2023. a).

Impulssi saab tollile esitada:

 • standarddeklaratsiooni andmeid,
 • lihtsustatud deklaratsiooni ja lihtsustatud deklaratsiooni lisadeklaratsiooni andmeid,
 • deklarandi arvestuskande lisadeklaratsiooni andmeid,
 • kauba esitamise teate andmeid,
 • tollideklaratsiooni muutmis- ja kehtetuks tunnistamise taotlusi (sh tollimaksu tagastamise taotlus).

Tollideklaratsiooni andmeid saab esitada enne, kui kaupa on võimalik esitada või samaaegselt kauba esitamisega.

 

Üldine


2016. aastal jõustunud Liidu tolliseadustik sätestab ettevõtjate ja tolli vahelise elektroonilise andmevahetuse ja andmete säilitamise kohustuse. Samuti määrati kindlaks ühised andmenõuded tollideklaratsiooni esitamisel. Maksu- ja Tolliamet võtab impordi tollideklaratsioonidel uue andmekoosseisu kasutusele 1. juulil 2021.

Impordi tollideklaratsiooni andmete esitamiseks on kasutusel erinevad andmekoosseisud. Need sõltuvad tolliprotseduurist, kauba maksumusest ja/või kauba kogusest.

Kasutatakse järgmisi andmekoosseise (profiile):

 • vaba ringlus ja eriprotseduurid (Ajutine import, Lõppkasutus, Seestöötlemine, Tolliladustamine):
  • H1 Vaba ringlus (protseduurid 01, 07, 40, 42, 45, 46, 48, 61, 63, 68)  ja lõppkasutus (protseduur 44)
  • H2 Tolliladustamine sh lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamine (protseduur 71)
  • H3 Ajutine import (protseduur 53)
  • H4 Seestöötlemine (protseduur 51)
 • eri andmekoosseisud:
  • H5 Eriterritooriumitega kauplemine (protseduurid 40, 42, 61, 63, 95, 96)
  • H6 Vaba ringlus postiettevõtjale (protseduur 40)
   Deklareerimise tingimused:
   • saadetise väärtus kuni 1000,00 eurot,
   • kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud.
  • H7 Vaba ringlus väikese väärtusega kaupadele (protseduur 40 00)
   Deklareerimise tingimused:
   • saadetise väärtus kuni 150,00 eurot,
   • kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud. 
     

Õigusaktid


Info lisatakse lähiajal.
 

Juhendid


Info lisatakse lähiajal.
 

Tehniline teave »


Testimine »

 

29.01.2021