Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Impulss

Uus impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Impulss on ette nähtud impordi tollideklaratsioonide andmete esitamiseks ja töötlemiseks. Süsteem võetakse kasutusele 1. juulil 2021. aastal.

Alates uue süsteemi rakendamisest tuleb impordi tollideklaratsioonide andmed esitada Impulssi. Ekspordi tollideklaratsioonide andmed esitatakse jätkuvalt süsteemi Complex kuni uue ekspordisüsteemi kasutusele võtmiseni (orienteeruvalt 2023. a).

Impulssi saab tollile esitada:

 • standarddeklaratsiooni andmeid,
 • lihtsustatud deklaratsiooni ja lihtsustatud deklaratsiooni lisadeklaratsiooni andmeid,
 • deklarandi arvestuskande lisadeklaratsiooni andmeid,
 • kauba esitamise teate andmeid,
 • tollideklaratsiooni muutmis- ja kehtetuks tunnistamise taotlusi (sh tollimaksu tagastamise taotlus).

Tollideklaratsiooni andmeid saab esitada enne, kui kaupa on võimalik esitada või samaaegselt kauba esitamisega.
 

Üldine


2016. aastal jõustunud Liidu tolliseadustik sätestab ettevõtjate ja tolli vahelise elektroonilise andmevahetuse ja andmete säilitamise kohustuse. Samuti määrati kindlaks ühised andmenõuded tollideklaratsiooni esitamisel. Maksu- ja Tolliamet võtab impordi tollideklaratsioonidel uue andmekoosseisu kasutusele 1. juulil 2021.

Impordi tollideklaratsiooni andmete esitamiseks on kasutusel erinevad andmekoosseisud. Need sõltuvad tolliprotseduurist, kauba maksumusest ja/või kauba kogusest.

Kasutatakse järgmisi andmekoosseise (profiile):

 • vaba ringlus ja eriprotseduurid (Ajutine import, Lõppkasutus, Seestöötlemine, Tolliladustamine):
  • H1 Vaba ringlus (protseduurid 01, 07, 40, 42, 45, 46, 48, 61, 63, 68) ja lõppkasutus (protseduur 44)
  • H2 Tolliladustamine sh lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamine (protseduur 71)
  • H3 Ajutine import (protseduur 53)
  • H4 Seestöötlemine (protseduur 51)
 • eri andmekoosseisud:
  • H5 Eriterritooriumitega kauplemine (protseduurid 40, 42, 61, 63, 95, 96)
  • H6 Vaba ringlus postiettevõtjale (protseduur 40)
   Deklareerimise tingimused:
   • saadetise väärtus kuni 1000.00 eurot,
   • kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud.
  • H7 Vaba ringlus väikese väärtusega kaupadele (protseduur 40 00)
   Deklareerimise tingimused:
   • saadetise väärtus kuni 150.00 eurot,
   • kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud.
 • lihtsustatud kord:

  • I1A Lihtsustatud tollideklaratsioon lihtsustuse loa alusel (protseduurid 01, 07, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68).
   Deklareerimise tingimused:
   • lihtsustatud tollideklaratsioonil võivad puududa teatud andmed ja lisadokumendid, kui lihtsustatud tollivormistuse loal on see lubatud. Puuduvad andmed esitatakse lisadeklaratsiooniga.
   • kui saadetise väärtus ei ületa 1000 eurot ja kogus 1000 kg võib loobuda lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest, sel juhul andmete ja lisadokumentide esitamisest loobuda ei saa.
  • I1B Lihtsustatud tollideklaratsioon ilma eelneva loata (protseduurid 01, 07, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68).
   Deklareerimise tingimused:
   • lihtsustatud tollideklaratsioonil võivad puududa teatud lisadokumendid. Puuduvad lisadokumendid esitatakse lisadeklaratsiooniga.
   • kui saadetise väärtus ei ületa 1000 eurot ja kogus 1000 kg võib loobuda lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest, sel juhul lisadokumendid puududa ei tohi.
 • kauba esitamise teade:

  • I2 Kaupade saabumisest teavitamine, kui tollideklaratsiooni andmed on esitatud enne, kui kaupa oli võimalik esitada.
  • I2A Deklarandi arvestuskandest teavitamine


Õigusaktid


Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/234, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 ühiste andmenõuete osas ja delegeeritud määrust (EL) 2016/341 teatavatel vormidel kasutatavate koodide osas

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/235, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 ühiste andmenõuete vormingute ja koodide, teatavate järelevalve-eeskirjade ning kauba tolliprotseduurile suunamiseks pädeva tolliasutuse osas
 

Juhendid


Info lisatakse lähiajal.
 

Tehniline teave »


Testimine »

 

25.03.2021