Euroopa Liidu kesksele tollilubade süsteemile (Customs Decision System) juurdepääsu taotlemine

Euroopa Liidu kesksele tollilubade süsteemile (Customs Decision System) juurdepääsu saamiseks peab Eesti äriühingu juhatuse liige esitama Maksu- ja Tolliametile vabas vormis taotluse.

Lihtsaim viis on esitada taotlus e-maksuametis/e-tollis, kuhu juhatuse liige siseneb erakliendi rollis ning saadab taotluse rubriigist „Teated“ > „Saada teade“.

Taotluse saab esitada ka meili teel digitaalallkirjaga Maksu- ja Tolliameti meiliaadressile tolliinfo@emta.ee või teenindusbüroos.

Palume taotluses märkida järgmised andmed:

  1. ettevõtte nimi
  2. EORI number
  3. meiliaadress

Taotluse näidis

Soovin juurdepääsu Euroopa Liidu kesksele tollilubade süsteemile (Customs Decision System).

  1. ettevõtte nimi
  2. EORI number EE…
  3. meiliaadress
  4. ettevõtte seadusliku esindaja nimi

Hiljemalt viie päeva jooksul saate taotluses märgitud meiliaadressile lingi, kus tuleb 1,5 tunni jooksul luua endale parool Euroopa Liidu kesksesse tollilubade süsteemi sisselogimiseks.
 

29.09.2017