Eriprotseduuride teabevahetus (INF STP)


Eriprotseduuride teabevahetuse süsteem (INF STP) on üleeuroopaline keskne süsteem, mis on kasutusel alates 01.06.2020. INF teabelehe õiguslik alus on delegeeritud määruse 2015/2446 (DA) art 176.

Üldine

INF STP süsteem asendab paberkandjal INF 1, INF 2, INF 5 ja INF 9 teabelehti ning võimaldab ettevõtjal esitada töödeldavat kaupa käsitlevaid andmeid elektroonselt. INF teabelehti tuleb esitada juhul, kui vastav kohustus on sätestatud sees- või välistöötlemise loaga. Üldjuhul sätestatakse kohustus siis, kui sees- või välistöötlemise luba hõlmab rohkem kui ühte liikmesriiki, s.t protseduuri alustamine ja lõpetamine või järjestikused töötlemistoimingud toimuvad erinevates liikmesriikides.

INF teabeleht sisaldab andmeid töödeldava kauba kohta, mille alusel toll saab teostada järelevalvet kauba koguste üle, arvutada impordimakse ja rakendada kaubanduspoliitilisi meetmeid. Ettevõtjad saavad INF teabelehti süsteemi sisestada ja sisestatud andmeid vaadata. Toll teeb INF teabelehele märkeid vastavalt ettevõtja poolt esitatud tollideklaratsioonidele, s.t, et INF teabele number peab olema märgitud tollideklaratsioonile. Üks INF teabeleht võib sisaldada ühe või enama tollideklaratsiooniga alustatud ja lõpetatud toiminguid.

INF STP-sse sisenemine

INF STP süsteemi saab siseneda e-MTA menüüpunktist „Toll" – „Õigused ja kohustused" – „Eriprotseduuride teabevahetus (INF STP)".

Pääsuõigused

Sisenemiseks on vaja pääsuõiguseid:

 • pääsuõigus INF teabelehe sisestamiseks on üksikõigus „UUMDS.EO.INFSTP_EXECUTIVE";
 • pääsuõigus INF teabelehe vaatlemiseks on üksikõigus „UUMDS.EO.INFSTP_CONSULTATIVE".

Pääsuõiguseid saab lisada e-MTA menüüpunktist „Seaded" – „Pääsuõigused". Täpsemad juhised leiate veebilehelt „Pääsuõigused e-MTAs".​

INF STP pääsuõigused
 

Selgitavad protsesside kirjeldused

Välistöötlemine (OP EX/IM) või eelneva ekspordiga seestöötlemine (IP EX/IM)
 1. Sees- või välistöötlemise loale on märgitud nõue kasutada INF teabelehte.
 2. Ettevõtja esitab INF STP süsteemis „INF loomise avalduse“.
 3. Toll aktsepteerib „INF loomise avalduse“ ja süsteem genereerib INF teabelehe numbri.
 4. Protseduuri alustamiseks esitab ettevõtja välistöötlemise (2100) või eelneva ekspordi (1100) deklaratsiooni(d), kus lisadokumendi koodiks on märgitud C710 „Teabeleht“ ja INF teabelehe number.
 5. Toll aktsepteerib ja vabastab tollideklaratsiooni(d) ning märgib deklareeritud kauba andmed INF süsteemis vastavale teabelehele.
 6. Kaupade väljaviimisel EL-ist märgib toll väljaviimise tulemused (kontrolli tulemused väljumistolliasutuses) INF süsteemis vastavale teabelehele.
 7. Protseduuri lõpetamiseks esitab ettevõtja reimpordi (6121) või seestöötlemise (5111) tollideklaratsiooni(d), kus lisadokumendi koodiks on märgitud C710 „Teabeleht“ ja INF teabelehe number.
 8. Toll aktsepteerib ja vabastab tollideklaratsiooni(d) ning märgib deklareeritud kauba andmed INF süsteemis vastavale teabelehele
 9. Teabeleht saab oleku „töödeldud“.
Seestöötlemine (IP IM/EX) või eelneva impordiga välistöötlemine (OP IM/EX)
 1. Sees- või välistöötlemise loale on märgitud nõue kasutada INF teabelehte.
 2. Ettevõtja esitab INF STP süsteemis „INF loomise avalduse“.
 3. Toll aktsepteerib „INF loomise avalduse“ ja süsteem annab INF teabelehe numbri.
 4. Protseduuri alustamiseks esitab ettevõtja seestöötlemise (5100) või eelneva impordi (4800) tollideklaratsiooni(d)), kus lisadokumendi koodiks on märgitud C710 „Teabeleht“ ja INF teabelehe number.
 5. Toll aktsepteerib ja vabastab tollideklaratsiooni(d) ning märgib deklareeritud kauba andmed INF süsteemis vastavale teabelehele.
 6. Protseduuri lõpetamiseks esitab ettevõtja reekspordi (3151) või välistöötlemise (2148) tollideklaratsiooni(d), kus lisadokumendi koodiks on märgitud C710 „Teabeleht“ ja märgitud INF teabelehe number.
 7. Toll aktsepteerib ja vabastab tollideklaratsiooni(d) ning märgib deklareeritud kauba andmed INF süsteemis vastavale teabelehele.
 8. Kaubad viiakse EL-st välja ja toll märgib väljaviimise tulemused INF süsteemis vastavale teabelehele.
 9. Teabeleht saab oleku „töödeldud“.
26.10.2020