ELi tolliotsuste süsteem (CDS)

Alates 2. oktoobrist 2017 on ette nähtud taotlemis- ja otsustusprotsessi ühtne lähenemisviis kogu Euroopa Liidus (EL) ning kauplejatele mõeldud ainulaadne kauplejaportaal, mis annab juurdepääsu üleeuroopalisele tolliotsuste süsteemile (Customs Decisions System, CDS).

Keskne tolliotsuste haldamise süsteem

(Customs Decision Management System, CDMS)
CDMS on keskne IT-süsteem, mis sisaldab teabevahetusmoodulit, mis lubab konsulteerida mitme liikmesriigiga, võimaldades seega teabevahetust kesksüsteemi ja ühe või mitme riikliku süsteemi vahel. Kasutaja autoriseerimiseks peab kasutajale eelnevalt olema antud e-maksuametis/e-tollis CDSi juurdepääsu õigused.

ELi keskne tolliotsuste süsteemi kauplejaportaal

(Trader Portal, CDMS TP)
CMDS TP on tolliotsuste süsteemi kauplejate ja nende esindajate koordinatsioonikeskus. Portaal annab juurdepääsu kõikidele Euroopa kauplejatele, kes vajavad oma tegevuseks ELis tolliotsust. Ettevõtjad saavad selle portaali kaudu esitada taotlusi, jälgida oma taotluse staatust, võtta järelmeetmeid, saada ülevaate tehtud või menetluses olevatest otsustest ja hallata enda suhtes tehtud otsuseid.

Tolliotsustega seotud tegevused

Taotluse vastuvõtmine

Taotluse vastuvõtmine algab siis, kui kaupleja esitab tolliotsuse taotluse. See on esimene samm, mis tuleb loa saamiseks teha.
Taotluse vastuvõtmise kirjeldus (500.62 KB, PDF)

Otsuse tegemine

Pärast taotluse vastuvõtmist hakkab tolliasutus seda loa andmise eesmärgil analüüsima.
Otsuse tegemise kirjeldus (1.14 MB, PDF)

Paranduste haldamine

Selles otsustusprotsessi osas saavad nii kaupleja kui tolliasutus hallata parandusi.
Paranduste haldamise kirjeldus (637.88 KB, PDF)

Lisateabe nõudmine

Selles otsustusprotsessi osas saab tolliametnik nõuda kauplejalt lisateavet.
Lisateabe nõudmise kirjeldus (803.18 KB, PDF)

Tähtaja pikendamine

Selles otsustusprotsessi osas saab tolliametnik taotleda tähtaja pikendamist.
Tähtaja pikendamise kirjeldus (727.09 KB, PDF)

Taotluse tagasivõtmine

Kauplejal on lubatud taotlus pärast selle esitamist tagasi võtta.
Taotluse tagasivõtmise kirjeldus (536.1 KB, PDF)

Edasikaebamisõigus

Kauplejal on õigus esitada kaebus mis tahes otsuse peale, mille tolliasutus on teinud seoses taotluse või otsusega.
Edasikaebamisõiguse kirjeldus (543.89 KB, PDF)

Otsuse peatamine

Otsuse saaja ja tolliasutus saavad otsuse konkreetsetel juhtudel peatada.
Otsuse peatamise kirjeldus (966.96 KB, PDF)

Otsuse muutmine

Kui luba on antud, siis võib kas kaupleja või tolliametnik taotleda otsuse muutmist.
Otsuse muutmise kirjeldus (907.32 KB, PDF)

Otsuse tühistamine

Kui luba on antud, siis võib tolliametnik otsustada otsuse tühistada.
Otsuse tühistamise kirjeldus (902.99 KB, PDF)

Otsuse kehtetuks tunnistamine

Kui luba on antud, siis võib kas kaupleja või tolliametnik taotleda otsuse kehtetuks tunnistamist.
Otsuse kehtetuks tunnistamise kirjeldus (908.31 KB, PDF)

Õigus olla ära kuulatud

Ärakuulamisõiguse protsess algatatakse siis, kui on kavatsus teha otsus, mis võib kauplejat kahjustada.
Ärakuulamisõiguse protsessi kirjeldus (472.4 KB, PDF)

Otsuse kordushindamine

Kui luba on antud, siis võivad kaupleja, otsustuspädeva tolliasutuse tolliametnik, asjaomaste liikmesriikide tolliametnikud või muud asutused taotleda otsuse kordushindamist.
Otsuse kordushindamise kirjeldus (1018.12 KB, PDF)

17.04.2019