Ekspordikontrollisüsteem (ECS)

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Privaatsusavaldus (OLAF DPO 212) (PDF)
 

Ekspordikontrollisüsteemi (Export Control System, ECS) juhendid

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon (versioon 6) (71.98 KB, PDF) Dokument kirjeldab üldist protokolli sõnumite vahetamiseks MTA X-tee vahendusel. See spetsifikatsioon on ühine kõigi pakutavate teenuste jaoks ning kirjeldab suhtluse tehnilisi aspekte 07.06.2017
X-tee TolliOperatsioon v.6 (7.45 KB) Teenuse WSDL (XML-formaadis) tehniline kirjeldus 07.06.2017
ECS-i uuendatud koodiloend (Renewed codelist for ECS) (2.38 MB, ZIP) ECS-i funktsionaalse spetsifikatsiooni uus koodiloend (Renewed codelist for technical specifications) 02.07.2013
ECS-i tehnilised spetsifikatsioonid (Technical specifications for ECS in English) (2.24 MB, ZIP) Ettevõtja infosüsteemi Maksu- ja Tolliameti ECS infosüsteemiga liidestamise spetsifikatsioon. ZIP fail sisaldab teenuste üldkirjeldust, lühiülevaadet ECS-i spetsifikatsioonidest ja sõnumeid .xml ja .xsd formaatides (ZIP file contains general description of services, short overview of ECS specifications and messages in .xml and .xsd formats. Please also check renewed codelist for this specifications) 04.01.2016
ECS-i tehnilised spetsifikatsioonid (ekspordi teenused) (198.97 KB, PDF) Dokument kirjeldab Maksu- ja Tolliameti läbi X-tee pakutavaid kaupade ekspordi ja väljumisega seotud teenuseid 23.09.2014
OMF-i tehniline spetsifikatsioon (väljumismanifesti teenused) (158.3 KB, PDF) Dokument kirjeldab MTA poolt X-tee vahendusel ettevõtetele pakutavaid kaupade väljumise käsitlemisega seotud teenuseid 09.08.2012
Seostabel CC615A ning ECS2 XML-i tagide vahel (3.6 KB) Seostabel sõnumi CC615A andmeelementide ning XML-i tagide vahel 01.02.2012
Tegevusjuhis ettevõttele tolli infosüsteemide masin-masin liidese testide teostamiseks (297.64 KB, PDF) Dokument kirjeldab testimisega seotud tegevusi, mida on ettevõttel vaja teha, kui ta soovib hakata esitama dokumente MTA tolli infosüsteemis, kasutades masin-masin liidest 07.05.2018
Code of practice for the company for the performance of tests for the machine-machine interface of the customs information systems (251.86 KB, PDF) The document describes activities related to testing that a company needs to undertake if it wishes to start submitting documents in the customs information systems of the Estonian Tax and Customs Board using a machine-machine interface 19.12.2018
Technical specifications for ECS in English (Export and Exit Services) (109.64 KB, PDF) The document describes the services that are provided to traders by Estonian Tax and Customs Board via X-Road as regards the treatment of goods at exportation and exit 11.01.2012
MTA X-tee liidese spetsifikatsioon (95.27 KB, PDF) Dokument kirjeldab üldist protokolli sõnumite vahetamiseks MTA X-tee vahendusel. See spetsifikatsioon on ühine kõigi pakutavate teenuste jaoks ning kirjeldab suhtluse tehnilisi aspekte 11.01.2012
Specification of X-Road Interface of ETCB (1.74 MB, PDF) This document describes the general protocol for exchange of messages with Estonian Tax and Customs Board (ETCB) via X-Road. This is the common specification for all the provided services and describes the technical aspects of communication. 11.01.2012
ECS-i funktsionaalne spetsifikatsioon (597.96 KB, PDF) Ekspordikontrollisüsteemi (ECS) funktsionaalne spetsifikatsioon (ingl) 11.01.2012
ECS II ja OMF kasutusjuhend (67.61 KB, PDF) Ekspordikontrollisüsteemi (ECS) ja väljumise manifestide süsteemi (OMF) kasutusjuhend 12.12.2011
Scenarios for testing of the X-Road interface (51.59 KB, PDF) This document describes the scenarios for testing of the X-Road interface between ECS and OMF information processing systems of Estonian Tax and Customs Board. 11.02.2011
X-tee teststsenaariumid (85.54 KB, PDF) Teststsenaariumid x-tee liidese testimiseks 09.02.2011
Kauba kirjeldus ülddeklaratsioonil (217.05 KB, PDF) Suunised vastuvõetavate ja vastuvõetamatute terminite kohta kaupade kirjeldamiseks väljumisel ja sisenemisel esitatavates ülddeklaratsioonides 25.07.2016
Kauba kirjeldus ülddeklaratsioonil (Description of goods for summary declarations in English) (PDF) Suunised vastuvõetavate ja vastuvõetamatute terminite kohta kaupade kirjeldamiseks väljumisel ja sisenemisel esitatavates ülddeklaratsioonides (Guidelines on acceptable and unacceptable terms for the description of goods for exit and entry summary declarations) 25.07.2016
ECS-i VÜD ja loendi XML skeem (1.91 KB, ZIP) Kliendi töölaualt laetava VÜD ja loendi XML skeem 11.02.2010
OMF-i XML skeem (3.68 KB, ZIP) Kliendi töölaualt laetava OMF-i XML skeem 13.12.2018

 

 

26.10.2020