Aktsiisikaupade järelevalve alla jätmise protsess muutub tõhusamaks

Alates 2009. aasta maist on Maksu- ja Tolliametis (MTA-s) arendamisel uus infosüsteem, mis võimaldab automatiseeritud menetlusprotsesside abil pidada tulemuslikumalt, kiiremini ja odavamalt järelevalvet kaupade üle, mis saavad kasutamise eesmärgist lähtuvalt maksusoodustuse.

Aktsiisikaupade tollijärelevalve süsteem on sarnaselt teistele MTA rakendustele ööpäevaringselt avatud veebikeskkond, mis võimaldab kliendil pidada elektroonset suhtlust MTA-ga maksusoodustuse saanud aktsiisikauba järelevalve alla jätmise teadete vastuvõtmiseks ja taotluste esitamiseks tehingutes. Süsteemi kasutusele võtmine toob kliendile kaasa mugavama, kiirema ja kvaliteetsema teeninduse senise, peamiselt fakside teel edastatavate dokumentide arvelt. Kliendile muutub läbipaistvamaks ka menetlusprotsess – päringute kaudu on võimalik saada ülevaade kõikidest teadetest ja taotlustest ning jälgida, millises etapis taotluse menetlemine on.

Uus infosüsteem kergendab tunduvalt ka ametniku tööd, kes kuni süsteemi kasutusele võtmiseni peab järelevalve pidamiseks siduma esialgse teate järgmiste taotluste ja teadetega käsitsi ning arvestama järelevalve alt vabanevaid koguseid samuti käsitsi. JVIS süsteemis hakkab arvestus toimuma automaatselt ja üle järelevalve alla jäetud koguse pole võimalik rohkem taotlusi tehinguteks esitada.

Süsteemi arendamisel jätkab MTA turvalisusepoliitikat, propageerides Eesti juriidilisi ja füüsilisi isikuid kasutama digitaalallkirja, ID-kaarti ja mobiil-ID-d. Kliendil tuleb taotluste esitamiseks siseneda eelpool loetletud vahendite abil e-maksuametisse/e-tolli ja allkirjastada dokumendid digitaalselt.

Süsteemi arendamist finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondist infoühiskonna edendamise meetme raames. Toetuse suurus on ca 4,1 miljonit Eesti krooni. 


 


 

10.04.2017