Standarddeklaratsioonid

Standarddeklaratsioonide andmekoosseis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse 2016/341 9. lisa liidetes A ja C1 ning teatud andmeelemendid, mille nõudmine on jäetud liikmesriigi otsustada, on sätestatud siseriikliku õigusaktiga (RM 22.06.2009 määrusega nr 42 "Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks").

Standarddeklaratsioonid esitatakse tolli andmetöötlussüsteemis Complex, kusjuures tollideklaratsiooni täitmisel on abiks üksikasjalik juhend. 
 

 

02.05.2016