Euroopa Liidu territooriumide nimekiri

Liikmesriigid Territooriumid Euroopa Liidu territoorium (1) Tolli- territoorium Aktsiisi-territoorium Käibemaksu- territoorium Deklareerimine kauba Eestisse toomisel Deklareerimine liidu kauba Eestist lähetamisel Riigi kood
Belgia   jah jah jah jah ei ei  
Taani   jah jah jah jah ei ei  
Fääri saared (Faroe Islands) ei ei ei ei IM EX FO
Gröönimaa (Greenland) ei ei ei ei IM EX GL
Saksamaa   jah jah jah jah ei ei  
Helgoland (2) jah ei ei ei IM EX DE
Büsingen (3) jah ei ei ei IM EX CH
Hispaania   jah jah jah jah ei ei  
Kanaari saared (Canary Islands) (4) jah jah ei ei CO (13) CO ES
Ceuta jah ei ei ei IM EX XC
Melilla jah ei ei ei IM EX XL
Kreeka   jah jah jah jah ei ei  
Athose mägi (Mount Athos) jah jah ei ei aktsiisikaup CO (13), muu ei aktsiisikaup CO, muu ei GR

Prantsusmaa

  jah jah jah jah ei ei  
Guadeloupe jah jah ei ei CO (13) CO FR
Martinique jah jah ei ei CO (13) CO FR
Prantuse Guajaana (French Guiana) jah jah ei ei CO (13) CO FR
Réunion jah jah ei ei CO (13) CO FR
Mayotte (5) jah jah ei ei CO (13) CO FR
Saint-Martin (Prantsuse osa) jah jah ei ei CO (13) CO FR
Uus-Kaledoonia (New Caledonia) ei ei ei ei IM EX NC
Wallis ja Futuna ei ei ei ei IM EX WF
Prantsuse Polüneesia (French Polynesia) ei ei ei ei IM EX PF
Saint-Barthélemy ei ei ei ei IM EX BL
Saint-Pierre ja Miquelon ei ei ei ei IM EX PM
Prantsuse Lõuna- ja Antarktika-territooriumid (French Southern and Antarctic Territories) ei ei ei ei IM EX TF/AQ
Iirimaa   jah jah jah jah ei ei  
Itaalia   jah jah jah jah ei ei  
Livigno jah ei ei ei IM EX IT
Campione d´Italia (6) jah jah jah ei EU EU CH
Lugano järv (Lake Lugano) (7) jah jah jah ei CO CO IT
Luksemburg   jah jah jah jah ei ei  
Holland   jah jah jah jah ei ei  
Portugal   jah jah jah jah ei ei  
Austria   jah jah jah jah ei ei  
Rootsi   jah jah jah jah ei ei  
Soome   jah jah jah jah ei ei  
Ahvenamaa (Åland Isands) (8) jah jah ei ei CO (13) CO FI
Eesti   jah jah jah jah ei ei  
Läti   jah jah jah jah ei ei  
Leedu   jah jah jah jah ei ei  
Poola   jah jah jah jah ei ei  
Tšehhi   jah jah jah jah ei ei  
Slovakkia   jah jah jah jah ei ei  
Ungari   jah jah jah jah ei ei  
Sloveenia   jah jah jah jah ei ei  
Küpros (9)   jah jah jah jah ei ei  
Malta   jah jah jah jah ei ei  
Rumeenia   jah jah jah jah ei ei  
Bulgaaria   jah jah jah jah ei ei  
Horvaatia   jah jah jah jah ei ei  
  Monaco ei jah jah jah ei ei  
  Põhja-Iirimaa ei jah jah jah ei ei GB/XI
  Andorra (10) ei ei ei ei EU EX AD
  San Marino (11) ei ei ei jah/ei (12) EU EX SM
  Vatikan ei ei ei ei IM EX VA
Märkused

1. See tähendab Euroopa Liidu territooriumi, nagu see on määratletud Euroopa Liidu lepingu artiklis 52 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 355, mis võib erineda asjaomase liikmesriigi poliitilisest territooriumist.
2. Helgolandi saadetud kaup deklareeritakse ekspordiks vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklile 141. Helgolandile saadetud põllumajandustooted loetakse eksporditud kaubaks toetuste maksmist käsitlevate sätete kohaldamisel (komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artikkel 43).
3. Büsingen asub geograafiliselt Šveitsis, kuid on Saksamaa territoorium ning praktikas käsitletakse Büsingeni Šveitsi tolliala ühe osana.
4. Kanaari saared on: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro ja La Palma.
5. See näitab olukorda Mayotte´il pärast selle liitumist 01.01.2014 ELiga ning ELi tolliterritooriumiga.
6. Campione d’Italia asub geograafiliselt Šveitsis.
7. See kehtib üksnes Lugano järve Itaaliale kuuluva osa kohta, s.o kaldast kuni Ponte Tresa ja Porte Ceresio vahelise vööndi poliitilise piirini. Ülejäänud ala on Šveitsi territoorium.
8. Ahvenamaa ühines ELi territooriumiga täiendava deklaratsiooni alusel, kuid üksnes tolli otstarbel. Seega ei ole Ahvenamaa ELi käibemaksu- ja aktsiisiala osa.
9. Sealhulgas Briti sõjaväebaasid, kui neid saab varustada maksuvabalt.
Määruses (EÜ) nr 866/2004 sätestatakse tingimused, mille alusel kaupu, mis on täielikult saadud aladelt, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll, või mis on läbinud viimase olulise majanduslikult põhjendatud töötlemise või toimingu selleks seadmestatud ettevõttes aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll, võib tuua Küprose Vabariigi valitsuse kontrolli all olevatele aladele ühenduse kaupadena.
Vastupidises suunas, s.t Küprose Vabariigi valitsuse kontrolli all olevatelt aladelt aladele, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll, veetavate kaupade puhul ei nõuta ekspordiformaalsusi ning kõnealuse kauba puhul ei maksta põllumajandustoetusi, sest kogu Küprose Vabariigi territoorium ühines 2004. aasta mais Euroopa Liiduga.
10. Andorra on loonud ELiga tolliliidu. Grupid 1–24 (transport) kuuluvad T1 alla, ülejäänud T2 alla (tagastuskaubad Andorrast, alati T1 koos klausliga „sisse nõuda üksnes põllumajanduse osa, EMÜ-Andorra leping”).
11. San Marino on loonud ELiga tolliliidu.
12. Vastavalt halduslepingutele tuleks aktsiisikauba ekspordil San Marinosse kasutada haldussaatedokumenti (AAD).
13. „CO" märgitakse juhul, kui kaubal on liidu kauba staatus. Liiduvälise kauba puhul tuleb deklaratsiooni liigiks märkida „IM".
 

12.01.2021