Kontaktisikud

Kontaktisik  Kontakttelefon E-post
KLASSIFITSEERIMINE
Tauri Pung 676 3286 tauri.pung@emta.ee
Reinis Randla 676 4167 reinis.randla@emta.ee
Regina Laur  676 3824  regina.laur@emta.ee 
Meeli Paas 676 2508 meeli.paas@emta.ee
Info kaupade tariifse klassifitseerimise kohta »
 
TOLLIVÄÄRTUS
Tulvi Terasmaa  676 2426  tulvi.terasmaa@emta.ee  
Laine Johannes  676 3811  laine.johannes@emta.ee 
Info tolliväärtuse kohta »
 
TOLLIMAKSU TAGASIMAKSED
Tulvi Terasmaa  676 2426 tulvi.terasmaa@emta.ee 
Inna Radala  676 3816  inna.radala@emta.ee 
Info tollimaksu tagasimaksete kohta »
 
TOLLIMAKSUVABASTUSED
Laine Johannes 676 3811 laine.johannes@emta.ee
Info tollimaksuvabastuste kohta »
 
PÄRITOLU
Viktoria Paškevitš 676 2607 viktoria.paskevits@emta.ee
Inna Radala 676 3816 inna.radala@emta.ee
Info kauba päritolu kohta »
 
DUMPING
Tulvi Terasmaa 676 2426 tulvi.terasmaa@emta.ee
Info dumpingu kohta »
 
EESTI TOLLITARIIFISTIK (ETT)
Krista Rammo 676 2428 krista.rammo@emta.ee
Info Eesti Tollitariifistiku (ETT) kohta »
 
TARIIFIKVOOT
Tauri Pung 676 3286 tauri.pung@emta.ee
Meeli Paas 676 2508 meeli.paas@emta.ee
Info tariifikvootide kohta »

 

01.03.2021