Tollimaks

Tollimaks on Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud riiklik maks, mille isik või äriühing peab tasuma, kui ta impordib kaupa Euroopa Liitu (imporditollimaks) kolmandatest riikidest (riigid, mis ei ole ELi liikmesriigid).

Tollimaksumäärad kehtestatakse lähtudes liidu ühisest kaubanduspoliitikast ja maksumäärad sõltuvad sellest, kuivõrd kauba import võib mõjutada liidu ühisturgu ja tootjaid, sest liidu kaubandus- ja tariifipoliitika eesmärgiks on kaitsta just liidu majandushuvisid.

Tollimaksud liigitatakse sõltuvalt nende arvutamise meetodist:

  • väärtuseline ehk ad valorem tollimaks arvutatakse protsendina kauba tolliväärtusest;
  • spetsiifiline tollimaks sõltub kauba kaalust või täiendavast mõõtühikust; ja
  • kombinatsioon väärtuselisest ja spetsiifilisest tollimaksust.

Kauba import võib lisaks tollimaksule olla maksustatud aktsiisi ja käibemaksuga. Kolmandatesse riikidesse toimetatavale kaubale ei ole eksporditollimakse kehtestatud.

24.11.2020