Tolliload

Tollilubade väljastamine


Lisaks standardsetele tolliformaalsustele ja tolliprotseduuridele, on isikutel võimalus kasutada ka erinevaid lihtsustusi või soodustusi, mis eeldavad eelnevalt selleks tollilt loa saamist. Samuti on vajalik tolli luba nii kauba eriprotseduurile suunamiseks (ajutine import, lõppkasutus, sees- ja välistöötlemine) kui ka liiduvälise kauba ladustamiskohtade pidamiseks (ajutise ladustamise koht, tolliladu, vabatsoon), kuna tegemist on soodusrežiimiga, mis üldjuhul võimaldab kaubalt impordimaksude tasumise edasilükkamist.

Iga loa saamiseks on tollieeskirjades sätestatud konkreetsed tingimused, millele isik peab vastama või millised nõuded peavad olema täidetud ning sageli on loa saamise tingimuseks ka tagatise esitamine tekkida võiva tollivõla tagamiseks.

Üldjuhul kasutatakse taotluste esitamiseks tolli infosüsteemi LUBA ning täpsemalt saab isik taotleda nimetatud süsteemi kaudu järgmisi lube:

Nimetatud infosüsteemi kasutatakse ka esitatud taotluse või juba olemasoleva loa staatuse vaatamiseks ning loa muutmise või kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks.

Väljastatud loa korral on oluline järgida nii tollieeskirjades kui ka loas kehtestatud tingimusi, kuna nende mittetäitmisel võib kaasneda tolli poolt kas loa kasutamise peatamine või selle kehtetuks tunnistamine.

Erandina ei saa tolli infosüsteemi LUBA kasutada järgmiste lubade taotlemisel:

 

29.09.2017