Sa oled siin

Tolliladustamine

Järgnevalt selgitame tolliladustamise tolliprotseduuriga ja tollilao pidamisega seotud küsimusi.

Täiendavat infot saate Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna spetsialistidelt või tolliinfost.

Tolliprotseduuri tolliladustamist rakendatakse, kui soovitakse:

  • edasi lükata kauba importimisel maksude tasumist (tollimaks, käibemaks, aktsiisimaks);
  • edasi lükata järgneva tollikäitlusviisi rakendamist (kaupadele tolliladustamise rakendamine ei ole tähtajaliselt piiratud);
  • re-eksportida ühenduseväliseid kaupu (nt tegutsemine vahelaona);
  • lisaaega impordinõuete täitmiseks (litsentsid jne);
  • lõpetada kaupade ajutist ladustamist või eelnevat tolliprotseduuri (nt seestöötlemine);
  • teostada kaubaga enne re-eksportimist või vabasse ringlusesse suunamist tavalisi käitlemistoiminguid.

Tolliladustamisprotseduuril olevat kaupa saab ladustada tollilaona heakskiidetud kohas. Tolliladu on tollilao pidaja valduses olev tolli poolt tollilaona aktsepteeritud hoone, ruum, territoorium, vedelike ladustamiseks ettenähtud statsionaarne mahuti või punkrilaev.

Isik, kes soovib tolliladu pidada, peab taotlema selleks tolli loa. Kaupade ladustamisele suunamiseks täiendavat luba ei ole vaja. Lao pidamise oluliseks tingimuseks on tagatise esitamine ja arvestuse pidamine.

Tolli loal on lubatud pidada kahte tüüpi ladusid. Avalikus tollilaos saavad kaupu ladustada kõik isikud, eratollilaos võib kaupa ladustada ainult laopidaja. Avalikud tollilaod liigitatakse I ja II tüüpi tolliladudeks, vastavalt sellele, kes tagab tolli ees kaupade järelevalve all säilimise.

Kaupadega on lubatud ladustamise ajal teha lihtsamaid käitlemistoiminguid ning kaupade ladustamise aeg ei ole piiratud.
 

15.03.2019