Tolliagendi koolitus ja eksam

Eksami korraldus tolliagentidele


Tolli poolt läbiviidav eksam on kirjalik ja jaguneb kaheks osaks:

  1. tollialaste õigusaktide tundmise test ja
  2. tollideklaratsiooni praktiline täitmine.

Praktilise osa saab sooritada juhul, kui teoreetiline osa eksamist on sooritatud.

Teoreetiline osa eksamist loetakse sooritatuks, kui testis on vähemalt 65% õigeid vastuseid. Praktiline osa loetakse sooritatuks, kui tollideklaratsioon on andmetöötlussüsteemis nõuetekohaselt täidetud ja esitatud. Eksamit mittesooritanu võib eksamit korrata kahe kuu möödumisel eksami mittesooritamise päevast arvates.

Eksamite testide küsimusi uuendatakse vähemalt üks kord aastas. Eksamid toimuvad üldjuhul iga kolme kuu tagant. Eksamit sooritada soovivatele isikutele teatatakse kirjalikult eksami toimumise kuupäev, aeg ja koht.

Eksamikomisjoni koosseisu kuuluvad kaks liiget. Komisjon vormistab eksamitulemused eksamiprotokollis kümne kalendripäeva jooksul eksami toimumise päevast arvates ja vormistab eksami sooritanule tolliagendi tunnistuse.
 

Abiinfo


Eksamile saab registreerida ja eksami korraldamise kohta esitada küsimusi e-posti aadressil tolliagendieksam@emta.ee.
 

Tolliagentide koolitust pakuvad

18.09.2020