Päritolutõenditest

Muudatus sooduspäritolutõendite säilitamisel
 

Alates 01.07.2021 säilitavad sooduspäritolutõendeid deklarandid/importijad ise, tollile ei pea neid säilitamiseks enam edastama

Alates 01.07.2021 on muudetud rahandusministri 19.06.2017 määrus nr 37 ''Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks''. Määruse § 6. "Dokumentide esitamine tollile" on kehtetu.

Lisadokumentide säilitamine on sätestatud määruse §-s 9.

(1) Deklarant hoiab tollialastes õigusaktides ette nähtud lisadokumendid tollile kättesaadavana raamatupidamise seaduses dokumentide säilitamiseks ette nähtud tähtaja jooksul.

(2) Kaudse esindamise korral on dokumentide säilitamise kohustus deklarandi asemel isikul, kelle eest tollideklaratsioon esitati.

Liidu tolliseadustiku (LTS) artikli 163 lg 1 alusel peavad sooduspäritolutõendid olema tariifse sooduskohtlemise taotlemise ajal deklarandi valduses. LTS artikkel 163 lg 2 sätestab, et lisadokumendid (sooduspäritolutõendid) esitatakse tollile, kui need on vajalikud tollikontrollideks.
 

14.07.2021