Päritolu

Kauba päritolu on kaupade nn "majanduslik kodakondsus" rahvusvahelises kaubanduses. Päritolu on kahte liiki, mittesooduspäritolu ja sooduspäritolu.

Mittesooduspäritolu kasutatakse määratlemaks päritolu toodetele, millele kehtivad kaubanduspoliitilised meetmed (nt dumpinguvastased meetmed, koguselised piirangud jne) või tariifikvoodid. Mittesooduspäritolu kasutatakse ka statistilistel eesmärkidel, avalikel enampakkumistel, päritolumärgistuse ja kui eksporditoetusi on kehtestatud, siis üldise põllumajanduspoliitika raames eksporditoetuste korral.

Sooduspäritolu annab teatud riikidega kaubeldavatele kaupadele soodustusi, nimelt vähendatud või 0-määraga tollimaksud.

 

 

07.01.2019