Sa oled siin

Euroopa Liidu tolliõigus

Liidu tolliseadustiku täiendavad eeskirjad (delegeeritud määrus)

 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (konsolideeritud versioon)
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/234, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 ühiste andmenõuete osas ja delegeeritud määrust (EL) 2016/341 teatavatel vormidel kasutatavate koodide osas
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2191, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 sisenemise ülddeklaratsioonide ja väljaveoeelsete deklaratsioonide esitamise tähtaegade osas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Kanalisaartelt ja Mani saarelt lähtuva või sinna suunduva meretranspordi puhul

Liidu tolliseadustiku rakenduseeskirjad (rakendusmäärus)

 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (konsolideeritud versioon)

 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/235, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 ühiste andmenõuete vormingute ja koodide, teatavate järelevalve-eeskirjade ning kauba tolliprotseduurile suunamiseks pädeva tolliasutuse osas

 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/444, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 käendusdokumentide vormide ja tolliväärtuse sisse arvestatavate õhutranspordikulude osas, arvestades Ühendkuningriigi väljaastumist liidust
   

Liidu tolliseadustiku üleminekueeskirjad

 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (konsolideeritud versioon)
   

Elektrooniliste süsteemide arendamise tööprogramm

Elektrooniliste süsteemide tehniline kord

 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1026, millega sätestatakse tehniline kord, mille kohaselt töötatakse välja, hooldatakse ja kasutatakse elektroonilisi süsteeme teabe vahetamiseks ja salvestamiseks liidu tolliseadustiku kohaselt

 

Tollitariifistik

Tollimaksuvabastused

Väliskaubanduse statistika

08.07.2021