Sularaha deklareerimine alates 1. maist 2010

Tolliseaduse § 48¹ alusel on kohustus deklareerida üle 10 000 euro väärtuses Euroopa Liitu või sealt välja toimetatav sularaha.

Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend on kehtestatud rahandusministri 2010. aasta 31. märtsi määrusega nr 24 "Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend".

Kui sularaha transportimiseks kasutatakse veoteenust, sh posti- või kullerteenust, esitab sularaha deklaratsiooni sularaha saaja ning väljaveol sularaha saatja.

Kui sularaha toimetatakse koos Euroopa Liitu siseneva või sealt lahkuva füüsilise isikuga, siis deklareerib sularaha füüsiline isik.

Deklareerimisele kuuluv sularaha on:

  • 10 000 või enam eurot, või
  • samas väärtuses muud valuutat või vabalt vahetatavaid varasid (nt võlakirju, aktsiaid, reisitšekke või samalaadseid maksevahendeid)

Deklaratsiooni vormid on kättesaadavad Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Vormide kasutamiseks tuleb need välja trükkida. Vorme on võimalik saada ka tolliformaalsuste teostamise käigus tolliametnikult.

 

16.01.2016