Sularaha deklareerimine

Tolliseaduse § 29 alusel on kohustus deklareerida üle 10 000 euro väärtuses Euroopa Liitu või sealt välja toimetatav sularaha.

Kui sularaha transportimiseks kasutatakse veoteenust, sh posti- või kullerteenust, esitab sularaha deklaratsiooni sularaha saaja ning väljaveol sularaha saatja.

Kui sularaha toimetatakse koos Euroopa Liitu siseneva või sealt lahkuva füüsilise isikuga, siis deklareerib sularaha füüsiline isik.

Deklareerimisele kuuluv sularaha on:

  • 10 000 või enam eurot, või
  • samas väärtuses muud valuutat või vabalt vahetatavaid varasid (nt võlakirju, aktsiaid, reisitšekke või samalaadseid maksevahendeid)

Deklaratsiooni vormid on kättesaadavad Maksu- ja Tolliameti kodulehel.

Lihtsaim viis sularaha deklareerimiseks on teha seda elektrooniliselt. Selleks tuleb:

  • sisse logida e-teenuste keskkonda e-MTA

  • valida vasakult menüüst „Toll“, seejärel „Lihtsustatud deklaratsioonid" alt „Sularahadeklaratsioon“

  • avanenud kliendi töölaual vajutada rohelisele nupule „Uus deklaratsioon“

 

Muudatused sularaha deklareerimisel alates 3. juunist 2021


Alates 3. juunist 2021 rakendub ühendusse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrolli reguleeriv Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2018/1672 ja selle rakendusmäärus (EÜ) 2021/776, mis kehtestab sularahadeklaratsiooni vormid.

Seoses sellega peab tollis esitama sularahadeklaratsiooni, kui Euroopa Liitu (EL) sisenedes või EList lahkudes on kaasas sularaha vähemalt 10 000 euro väärtuses või samaväärne summa muus vääringus ühe või mitme järgmist laadi eseme kujul.

Sularahaks loetakse:

  • pangatähed ja mündid, mis tahes valuutas, sh käibel mitte olev valuuta;
  • vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid nagu reisitšekid, lihtvekslid, nimelise saajata rahakaardid;
  • kuldmündid, mille kullasisaldus on vähemalt 90%;
  • kuld kullasisaldusega vähemalt 99,5% kamakate või tükkidena.

Toll võib nõuda sularaha avalikustamise deklaratsiooni esitamist, kui avastatakse sularaha 10 000 euro või enama väärtuses, mis saadetakse posti, veose või kulleriga (sularaha, mis liigub ilma saatjata). Nõudmise korral peab saaja, saatja või nende poolt määratud esindaja esitama deklaratsiooni 30 päeva jooksul.

Uue regulatsiooni korral on tollil õigus kontroll läbi viia juhul, kui summa jääb alla 10 000 euro, kuid on informatsiooni, et sularaha on seotud kriminaalse tegevusega.

Sularaha saab jätkuvalt deklareerida elektrooniliselt e-teenuste keskkonnas e-MTA: Toll – Lihtsustatud deklaratsioonid – Sularahadeklaratsioon. Samuti saab sularahadeklaratsiooni esitada ilma e-MTAsse sisse logimata sularaha deklareerimise rakenduses.

Sularahadeklaratsiooni pabervormid ja täitmisjuhendid »

Sularahadeklaratsiooni e-teenuse kaasajastamiseks kasutatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahalisi vahendeid ning teenuse arendajaks on tarkvaraettevõte Nortal AS.

 

 

02.06.2021