Lenduvate orgaaniliste ühendite tollikontrollist

Vastavalt välisõhu kaitse seaduse § 321 teostab Maksu- ja Tolliamet järelevalvet lenduvaid orgaanilisi ühendeid (edaspidi LOÜ) sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide sisseveole esitatavate nõuete täitmise osas.

Värvides, lakkides ning sõidukite taasviimistlusmaterjalides lubatud LOÜ-de sisaldused on antud keskkonnaministri 04.11.2005. a määruses nr 67 “Värvide, lakkide ja sõidukite lõppviimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirnormid”.

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide, mille lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus ei vasta piirnormidele, ei ole lubatud Euroopa Ühenduse territooriumile tuua.

 

16.01.2016