Kontaktid keeldudest ja piirangutest täpsema info saamiseks

Teema Ametkond Kontaktisik Telefon
Ohustatud looma- ja taimeliigid (CITES) Keskkonnaministeerium
looduskaitse osakond
Kadri Alasi 626 2882
kadri.alasi@envir.ee
Kultuuriväärtused Muinsuskaitseamet   640 3018 või 640 3017 eksport@muinsuskaitseamet.ee
Taimed ja taimsed saadused, puu- ja köögiviljad, taimekaitsevahendid, söödad, väetised Põllumajandusamet   671 2602
Loomad ja loomsed saadused, toidukaubad Veterinaar- ja Toiduamet
kauplemise ning impordi ja ekspordi osakond
  605 1710
vet@vet.agri.ee
Veini, viinamarjamahla ja -virde impordil kasutatav sertifikaat ja analüüsiaruanne Põllumajandusministeerium
kaubanduse ja alkoholi turukorralduse büroo
  625 6512
meeli.lindsaar@agri.ee
Töötlemata teemandid      
Maksu- ja Tolliameti kontaktisik: tolliosakonna tollipoliitika rakendamise talituse peaspetsialist Aleksander Miksjuk, tel 676 2178, 5345 2049, aleksander.miksjuk@emta.ee

 

 

Teema Ametkond Kontaktisik Telefon
Strateegilised kaubad Välisministeerium Marika Kundla 637 7192
stratkom@mfa.ee
Relvad ja laskemoon tsiviilotstarbel Politsei- ja Piirivalveamet Sven Põierpaas 612 3300
sven.poierpaas@politsei.ee
Lähteained Ravimiamet Malle Tiidelepp 737 4140
malle.tiidelepp@ravimiamet.ee
Radioaktiivsed ained ja neid sisaldavad seadmed Keskkonnaamet
kiirgusosakond
  664 4900
info@keskkonnaamet.ee
Lõhkematerjalid ja pürotehnika Tehnilise Järelevalve Amet Merike Ring 667 2000
merike.ring@tja.ee
Ravimid Ravimiamet   737 4140
Maksu- ja Tolliameti kontaktisik: tolliosakonna tollipoliitika rakendamise talituse juhtivspetsialist Piret Tinkus, tel 676 3251, 503 6545, piret.tinkus@emta.ee


 

Teema Ametkond Kontaktisik Telefon
Jäätmed Keskkonnaamet
keskkonnaosakond
Katrin Kaare 627 2175
katrin.kaare@keskkonnaamet.ee
Ohtlikud kemikaalid Terviseamet
kemikaaliohutuse osakond
Enda Veskimäe 626 9388
Osoonikihti kahandavad ained Keskkonnaministeerium
keskkonnakorralduse- ja tehnoloogia osakond
Kaidi Virronen 626 2978
kaidi.virronen@envir.ee
Maksu- ja Tolliameti kontaktisik: tolliosakonna tollipoliitika rakendamise talituse peaspetsialist Lauri Aasmann, tel 676 2203, 506 7795, lauri.aasmann@emta.ee

 

 

19.10.2017