Kontaktid keeldudest ja piirangutest täpsema info saamiseks

Teema Ametkond Ametkonna kontaktisik Maksu- ja Tolliameti kontaktisik
Ohustatud looma- ja taimeliigid (CITES) Keskkonnaministeerium
looduskaitse osakond
Kadri Alasi
626 2882
kadri.alasi@envir.ee
Elika Brosman
arendusspetsialist
tolliosakonna ühiskonnakaitse ja turvalisuse valdkond elika.brosman@emta.ee
Kultuuriväärtused Muinsuskaitseamet 640 3018 või 640 3017 eksport@muinsuskaitseamet.ee
Taimed ja taimsed saadused, puu- ja köögiviljad, taimekaitsevahendid, söödad, väetised Põllumajandus- ja Toiduamet 671 2602
Loomad ja loomsed saadused, toidukaubad Põllumajandus- ja Toiduamet
kauplemise ning impordi ja ekspordi osakond
605 1710
vet@vet.agri.ee
Veini, viinamarjamahla ja -virde impordil kasutatav sertifikaat ja analüüsiaruanne Põllumajandusministeerium
kaubanduse ja alkoholi turukorralduse büroo
625 6512
meeli.lindsaar@agri.ee
Töötlemata teemandid    
Strateegilised kaubad Välisministeerium Marika Kundla
637 7192
stratkom@mfa.ee
Piret Tinkus
üksuse juht
tolliosakonna ühiskonnakaitse ja turvalisuse valdkond
676 3251, 503 6545
piret.tinkus@emta.ee
Relvad ja laskemoon tsiviilotstarbel Politsei- ja Piirivalveamet Sven Põierpaas
612 3300
sven.poierpaas@politsei.ee
Lähteained Ravimiamet Malle Tiidelepp
737 4140
malle.tiidelepp@ravimiamet.ee
Radioaktiivsed ained ja neid sisaldavad seadmed Keskkonnaamet
kiirgusosakond
664 4900
info@keskkonnaamet.ee
Lõhkematerjalid ja pürotehnika Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Merike Ring
667 2000
merike.ring@tja.ee
Ravimid Ravimiamet 737 4140
Jäätmed Keskkonnaamet
keskkonnaosakond
Katrin Kaare
680 7421, 5300 0843
katrin.kaare@keskkonnaamet.ee

 
Lauri Aasmann
arendusspetsialist
tolliosakonna ühiskonnakaitse ja turvalisuse valdkond
676 2203, 506 7795
lauri.aasmann@emta.ee
Ohtlikud kemikaalid Terviseamet
kemikaaliohutuse osakond
Enda Veskimäe
626 9388
F-gaasid ja osoonikihti kahandavad ained Keskkonnaministeerium
välisõhu ja kiirgusosakond
Pärtel Niitaru
626 2978
partel.niitaru@envir.ee
12.01.2021