TARIC ja ETT

Kaupade impordil väljaspoolt ELi tuleb kaup klassifitseerida ELi integreeritud tollitariifistiku (TARIC) nomenklatuuris.

TARICi kaubakood on vähemalt 10-kohaline number, mille 8 esimest kohta on KN kood (sellest 6 esimest kohta tulenevad HS-st) ning 9. ja 10. koht on seotud liidu meetme integreerimisega tollitariifistikus. Lisakoode kasutatakse kui 10-kohalisest koodist ei piisa liidu meetmete rakendamiseks.

TARIC sisaldab ajakohastatult kõiki TARICi koodile EL õigusaktidega kehtestatud kaubavahetusega seotud tariifseid ja mittetariifseid meetmeid.

Eesti Tollitariifistik (ETT) sisaldab lisaks TARIC meetmetele ka Eestis kehtivaid meetmeid (maksud, keelud, piirangud jms).

ETT juhendi leiate siit.


Kontaktisik


Infot Eesti Tollitariifistiku (ETT) kohta saate järgmiselt kontaktisikult.

Krista Rammo
676 2428
krista.rammo@emta.ee
01.03.2021