Siduv tariifiinformatsioon

Siduv tariifiinformatsioon (STI, inglise keeles Binding Tariff Information BTI) on tolli otsus kauba tariifse klassifikatsiooni (kaubakoodi) kohta.

Otsus väljastatakse ettevõtjale taotluse alusel. Taotlust saab esitada ainult tegelikult kavandatava impordi või ekspordi kohta. Taotlus esitatakse tollile kindlal vormil. Tolli poolt väljastatud otsus kehtib kogu ELis kolm aastat. STI otsus on siduv nii STI omanikule kui tollile. STI otsus annab selle saajale õiguskindluse kauba tariifse klassifitseerimise (kaubakoodi) kohta. See on oluline, sest kaubakoodist sõltuvad impordimaksud, eksporditoetused ja kaubale rakendatavad meetmed.

Teatud juhtudel võib STI kehtivuse kaotada, näiteks asjakohase klassifitseerimise määruse või kohtuotsuse avaldamisel või kui muutub nomenklatuuri tõlgendus rahvusvaheliselt vms  juhul. Sellisel juhul võib ettevõtja taotleda STI pikendatud kasutamist teatud ajavahemiku jooksul, muidugi kui tolliseadustikus toodud tingimused on täidetud.

STI väljastatakse tasuta.

Deklareerimisel on deklarandil kohustus STI-otsusele viidata, st deklaratsiooni lahtrisse 44 tuleb märkida ETT sertifikaadi number C626 koos vastava STI viitenumbriga. See kohustus kehtib ka nende kehtivate STIde suhtes, mis on väljastatud enne 1. maid 2016.

Kõik ELis väljastatud STI-d säilitatakse komisjoni poolt hallatavas andmebaasis EBTI (European Binding Tariff Information). Sellest andmebaasist saab teha päringuid STI-de kohta.

Teave taotluse vormi täitmiseks »

Eestis võetakse STI taotlusi vastu

  • aadressil:
    Maksu- ja Tolliamet
    Lõõtsa 8a
    15176 Tallinn
  • või e-posti aadressil emta@emta.ee

Lisainfo

11.01.2019