Kaubakood

Kaubakood tuleb kauba sissetoomisel ja väljaviimisel tollideklaratsioonil alati deklareerida. Kaubakood on seotud kauba tolli-, aktsiisi- ja käibemaksuga maksustamisega, aga seda kasutatakse ka impordi- ja ekspordipiirangute ning päritolureeglite rakendamisel, statistika koostamisel jms.

Kõikidele olemasolevatele kaupadele on võimalik määrata kaubakood:

  • impordil deklareeritakse vähemalt 10-kohaline kaubakood, mis võib olla täiendatud 4-kohalis(t)e lisakoodidega;
  • ekspordil ja ELi-sisesel kaubavahetusel deklareeritakse 8-kohaline kaubakood;
  • eksporditoetuste aluste kaupade deklareerimisel on tegemist 12-kohalise kaubakoodiga.

Kaubakoodid on esitatud loendina kaupade nomenklatuuris.

Kasutusel on kolm nomenklatuuri: Harmoneeritud Süsteemi nomenklatuur (HS), ELi kombineeritud nomenklatuur (KN) ja TARICi nomenklatuur.

Kaubakoodi määramist nomenklatuuris nimetatakse kauba tariifseks klassifitseerimiseks.
 

28.05.2018