Harmoneeritud Süsteemi nomenklatuur

Harmoneeritud Süsteem (HS) on rahvusvaheline kaupade kirjeldamise ja kodeerimise süsteem, mida haldab Maailma Tolliorganisatsioon (WCO). HS koosneb umbes 5000st 6-kohalisest koodist. HS kehtestab kuus üldreeglit kaupade klassifitseerimiseks.

HS nomenklatuur on kasutusel enam kui 200 riigis tollitariifide ja kaubandusstatistika alusena. Üle 98% rahvusvahelisest kaubandusest klassifitseeritakse HSi põhimõtetest lähtudes.

HS nomenklatuuri tõlgendamisel on abiks  HS selgitavad märkused, klassifitseerimise arvamused ja otsused, mida võtab vastu HS Komitee.

 

30.08.2017