ECICS

Komisjoni poolt hallatavas põhiliselt keemilisi aineid sisaldavas andmebaasis ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances) sisalduvad taimekaitsevahendid, maailma terviseorganisatsiooni poolt soovitatud tollimaksuvabad rahvusvahelised raviainete vabanimetused (INN), INN toodete soolad ja estrid, narkootilised, psühhotroopsed, osoonikihti kahandavad, ohtlikud ja toksilised ained jms. Iga toode on identifitseeritav DG TAXUDi poolt omistatud CUS numbriga ja kogu maailmas kasutusel oleva CAS numbriga (Chemical Abstract Service Registry Number).

Sellest andmebaasist saab teha päringuid, et leida nimetusele vastav õige kaubakood.

 

 

25.01.2016