Juhised kaubavahetusega tegelevatele ettevõtetele COVID-19 olukorra ajal

Sellel lehel leiate teavet COVID-19 leviku piiramisest tingitud ajutistest muudatustest tollipunktide lahtiolekuaegades ja tollivormistuses, aga ka soovitused kauba saajatele ja saatjatele. Täiendame infot jooksvalt.
 

Ajutised muudatused tollipunktide lahtiolekuaegades

(muudetud 21.12.2020)

Palume arvestada, et alates 18. maist teenindavad järgmised tollipunktid kliente alltoodud kellaaegadel, kuid klientidel teenindussaalidesse siseneda ei lubata.

 • Paldiski piiripunktis teenindatakse kliente esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kl 8.30–16.30. Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites. Kui kohapealset klienditeenindust ei toimu ja elektroonilisi kanaleid ei ole võimalik kasutada, siis pöörduge palun Muuga tollipunkti aadressil Põhjaranna tee 21 / Maardu tee 65, Maardu või transiidi lõpetamise soovi korral pöörduge ettevõtete poole, kellele toll on väljastanud volitatud saaja õigused. Tollipunkti pöördumisel palume arvestada täiendava ajakuluga ja piiratud parkimisvõimalustega.
 • Lennujaama tollipunktis (Kesk-Sõjamäe 10a, Tallinn) teenindatakse kliente E–R kl 8.30–16.15, puhkepäevadel on tollipunkt suletud, kuid kl 9.15–16.45 teenindavad tollipunkti ametnikud e-posti ja telefoni teel. Eraklientidel palume kasutada elektroonilist deklareerimist või tolliagentuuri teenust (vt deklareerimise juhiseid). Äriklientidel palume teha tollivormistusi elektroonilistes kanalites.
 • Muuga tollipunkti lahtiolekuaegasid on ajutiselt muudetud:
  vabatsooni piir (Põhjaranna tee 21 / Maardu tee 65, Maardu) on avatud E–P ööpäevaringselt;
  tollipunkt (Veose 4, Maardu) on alates 1. juunist avatud E–L kl 8.30–19.30;
  laevaliikluskeskus töötab E–P ööpäevaringselt ning selle ametnikud teenindavad e-lahenduste kaudu ja telefoni teel.
  Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites.
 • Sillamäe vabatsooni piir töötab E–P ööpäevaringselt ja Sillamäe tollipunkt on avatud E–P kl 8.00–20.00. Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites.

Eriolukorranimelised e-aadressid kehtivad 2021. aasta jaanuari lõpuni.

Soovitused

 • Kauba saajatel ja saatjatel palume tollivormistuse asjus suhelda esmajärjekorras tollivormistust pakkuva lepingulise partneriga.
 • Volitatud kaubasaatjatel ja -saajatel palume kasutada transiidiprotseduuri alustamisel ja lõpetamisel enda õigusi, selmet pöörduda või suunata oma kliendid tolliametnike poole.
 • Kui kauba vormistamisega on seotud ettevõte, kes omab volitatud kaubasaaja luba, siis tuleb ettevõtetel lisaks deklarandi teenusele kasutada ka volitatud kaubasaaja teenust, et vähendada erinevate inimeste omavahelist kokkupuudet.
 • Palume võimaluse korral TIR-märkmiku avamisi vältida, alternatiiviks on vormistada transiidideklaratsioon ja kasutada volitatud kaubasaatja teenust.
 • Oleme tänulikud, kui suudate vältida seal kus võimalik ja nii palju kui võimalik ametnikega vahetut kontakti ja paberdokumentide kasutamist.
 • Palume arvestada võimaliku lisaajakuluga kõikides tolliga kokkupuute kohtades ja teemades.
 • Palume teiepoolset mõistmist võimalike ebamugavuste pärast, mida ajutised, kuid vajalikud meetmed endaga kaasa tuua võivad.

Ajutised muudatused tollivormistuses

Eriolukorranimelised e-aadressid kehtivad 2021. aasta jaanuari lõpuni.

 
Päritolusertifikaatide väljastamine

Seoses COVID erikorraga on lubatud kasutada päritolusertifikaatide (EUR.1, A.TR) koopiaid, vt Euroopa Komisjoni infot (PDF).

Ajutiselt ei kinnitata paberkandjal päritolusertifikaate Lennujaama tollipunktis ega Muuga tollipunktis.

Juhis Lennujaama tollipunkti ja Muuga tollipunkti eksportijatele
1. Eksportijad, kes kasutavad päritolusertifikaatide koopiat
 1. Eksportija/deklarant edastab päritolusertifikaadi taotluse elektroonselt tolli. Päritolusertifikaat EUR.1/tollistaatuse sertifikaat A.TR koos päritolu/staatuse tõendavate dokumentidega skaneeritakse ja edastatakse kontrollimiseks aktsepteerimistolliasutuse e-aadressile.
 2. tolliametnik kinnitab päritolusertifikaadi koopia allkirjaga ja tolli templiga;
 3. toll edastab allkirjastatud ja tolli templiga päritolusertifikaadi koopia eksportijale/deklarandile;
 4. eksportija/deklarant edastab päritolusertifikaadi oma kliendile impordiriigis.
2. Kui sooduspäritoluga kaupade väärtus saadetises on üle 6000 euro

Eksportijatel, kellele toll on väljastanud heakskiidetud eksportija loa (HKE), on võimalik ise koostada kaubaarvele või muule äridokumendile vastavas lepingus ette nähtud sõnastusega päritoludeklaratsioon/arvedeklaratsioon.
Info heakskiidetud eksportija loa taotlemise kohta

3. Kui sooduspäritoluga kaupade väärtus saadetises on kuni 6000 eurot

Päritoludeklaratsiooni/arvedeklaratsiooni võib koostada arvele või muule äridokumendile iga eksportija (ei pea olema heakskiidetud eksportija ja ei ole vaja täiendavalt tolli pöörduda).

Päritolusertifikaate väljastatakse kõikides ülejäänud tollivormistust teostavates kohtades.

Samal päeval päritolusertifikaadi kinnitamiseks tuleb see eelnimetatud e-aadressile saata sama päeva kella 15.00ks.

Kui päritolusertifikaat on üle kontrollitud, edastatakse selle kohta info ettevõttele.

Päritolusertifikaatide kinnitamine toimub kõikides tollivormistuse kohtades kella 15.00–16.15, reedeti kella 15.00–15.30.

Päritolusertifikaatide (EUR.1, A.TR, EUR-MED) kasutamine alates 01.03.2020 COVID-19 kriisi ajal Euroopa Liidus ja ELi partnerriikides

Euroopa Komisjon on koondanud päritolusertifikaatide kasutamise kohta info suunistesse Origin of goods" . Päritolusertifikaatide kasutamise kohta üksikasjaliku info vaatamiseks tuleb klikkida teksti sees olevatel linkidel „EU Member States", „Pan-Euro-Mediterranean countries" ja „other EU trade partner countries".

Paberdokumentide (näiteks päritolusertifikaatide, litsentside) tolli toomine

Palume paberkandjal tollideklaratsiooni lisadokumendid tuua tolliasutuse postkasti esimesel võimalusel.

Transiidi lõpetamine
 • Teavitame, et seoses püsivale viiruseohule on soovitatav vältida inimeste vahelist vahetut kontakti, mistõttu võib tolliagent (sh kauba saaja, logistik, printsipaal vm kauba vahetusega seotud isik) edastada transiitveo lõpetamise dokumendid olenevalt sihttollist ühele järgmistest ajutistest e-aadressidest (ajutised e-aadressid kehtivad ka pärast ametlikku eriolukorda, seni kuni sellest eraldi teavitatakse):
  Sihttolliasutus Tolliasutuse kood E-aadress
  Sillamäe tollipunkt EE5130EE eriolukord.sillamae@emta.ee
  Muuga tollipunkt EE1210EE eriolukord.veose@emta.ee
  Lennujaama tollipunkt EE1310EE eriolukord.lennujaam@emta.ee
  Narva teenindusbüroo EE5100EE eriolukord.narva@emta.ee
  Tartu teenindusbüroo EE4100EE eriolukord.tartu@emta.ee
  Rakvere teenindusbüroo EE5100EE eriolukord.rakvere@emta.ee
  Võru teenindusbüroo EE4100EE eriolukord.voru@emta.ee
  Valga teenindusbüroo EE4100EE eriolukord.valga@emta.ee
  Pärnu teenindusbüroo EE3300EE eriolukord.parnu@emta.ee
  Kuressaare teenindusbüroo EE3300EE eriolukord.kuressaare@emta.ee
 • E-kirja pealkirjaks märkida auto number ja transiidideklaratsiooni MRN number. E-kirjale tuleb juurde lisada kauba kohta käivad dokumendid (arve, CMR jne).
 • E-kiri sihttolli ajutisele e-aadressile peab olema saadetud hiljemalt ajal, kui auto saabub kaubaga vastava sihttolliasutuse juurde.
 • Kui kauba dokumendid on sihttolli ajutisele e-aadressile saadetud ja auto on sihttolliasutuse juures, teavitab autojuht (tolliagent või muu asjast huvitatud isik) auto saabumisest sihttolli, helistades tolli välisukse peal olevale telefoni numbrile.
 • Ametnik teostab infosüsteemides vajalikud tegevused ning kui vormistusega on lubatud jätkata, registreerib ametnik NCTSis transiitveo saabumise.
 • Deklarant vormistab IM deklaratsiooni. Deklarant edastab ametnikule IM deklaratsiooni numbri e-kirjaga. Saadetava e-kirja pealkirjas peab kajastuma transiidideklaratsiooni MRN number ja e-kirjas on toodud IM deklaratsiooni number.
 • Kui IM deklaratsiooni saab oleku „kaup vabastatud“, lõpetab ametnik transiitveo. Ametnik annab deklarandile e-kirjaga teada transiitveo lõpetamisest.
 • Autojuht saab deklarandilt info, et transiitvedu on lõpetatud ja võib sõita kauba saaja juurde maha laadimisele.
Muuga tollipunkti töökorraldus 22.12.2020–04.01.2021
 • Muuga vabatsooni piir teenindab eelisjärjekorras Muuga vabatsooni ettevõtteid, st eelisjärjekorras teenindatakse vabatsoonist väljuvaid veokeid.
 • Vormistused, mida saab teostada distantsilt, teostatakse ametnike poolt.
 • Laevaliikluskeskus töötab jätkuvalt 24/7 e-kanalite kaudu.
 • TIR vormistuste asemel soovitame kasutada alternatiivseid vormistusi, st kaupade liikumist tollilao vastutusel, ekspordiga või transiit piirile (transiidi puhul kasutada volitatud kaubasaatjaid).
 • Muuga vabatsooni piir, Paldiski piiripunkt ja Lennujaama tollipunkt avavad TIR veoseid, arvestades selle hetke võimalusi. Palume arvestada olulise täiendava ajakuluga ja piiratud parkimisvõimalustega.
 • Transiidi alustamised ja lõpetamised palume vormistada volitatud kaubasaajate ja -saatjate juures. Juhul kui see ei ole võimalik, saame tagada, et Muuga tollipunkti Veose parklas tööpäeviti kl 9–10 ja 15–16 olevad veokid saavad transiidid lõpetatud või alustatud. Deklarantidel/printsipaalidel palume edastada dokumendid elektrooniliselt eriolukord.veose@emta.ee. Autojuhtidel palume veenduda, et vajalik vormistus on teostamisel/teostatud.
 • Raudtee transiidi avamisel muudatusi ei ole.

Palume arvestada täiendava ajakuluga, mida ajutine lahendus transiitdeklaratsioonide avamisel endaga kaasa toob. Tegemist on meie kõigi tervise hoidmise eesmärgil loodud ajutise meetmega.

 
Transiidi alustamine
 • Teavitame, et seoses püsivale viiruseohule on soovitatav vältida inimeste vahelist vahetut kontakti, mistõttu võib printsipaal (sh kauba saatja, logistik vm kauba vahetusega seotud isik) edastada transiitveo alustamise dokumendid olenevalt lähtetollist ühele järgmistest ajutistest e-aadressidest (ajutised e-aadressid kehtivad ka pärast ametlikku eriolukorda, seni kuni sellest eraldi teavitatakse):
  Lähtetolliasutus Tolliasutuse kood E-aadress
  Sillamäe tollipunkt EE5130EE eriolukord.sillamae@emta.ee
  Muuga tollipunkt EE1210EE eriolukord.veose@emta.ee
  Muuga vabatsoon EE1210EE eriolukord.muugapiir@emta.ee
  Lennujaama tollipunkt EE1310EE eriolukord.lennujaam@emta.ee
  Narva teenindusbüroo EE5100EE eriolukord.narva@emta.ee
  Tartu teenindusbüroo EE4100EE eriolukord.tartu@emta.ee
  Rakvere teenindusbüroo EE5100EE eriolukord.rakvere@emta.ee
  Võru teenindusbüroo EE4100EE eriolukord.voru@emta.ee
  Valga teenindusbüroo EE4100EE eriolukord.valga@emta.ee
  Pärnu teenindusbüroo EE3300EE eriolukord.parnu@emta.ee
  Kuressaare teenindusbüroo EE3300EE eriolukord.kuressaare@emta.ee
 • E-kirja pealkirjaks märkida auto number ja transiidideklaratsiooni MRN number. E-kirjale tuleb juurde lisada kauba kohta käivad dokumendid (arve, CMR jne).
 • E-kiri lähtetolliasutuse ajutisele e-aadressile peab olema saadetud hiljemalt ajal, kui auto saabub kaubaga vastava lähtetolliasutuse juurde.
 • Kui kauba dokumendid on lähtetolli ajutisele e-aadressile saadetud ja auto on lähtetolliasutuse juures, teavitab autojuht (printsipaal või muu asjast huvitatud isik) auto saabumisest lähtetolli, helistades tolli välisukse peal olevale telefoni numbrile.
 • Ametnik teostab infosüsteemides vajalikud tegevused ning kui vormistusega on lubatud jätkata, avab ametnik NCTSis transiitveo. Ametnik saadab ettevõtte e-aadressile tagasi NCTSis avatud transiidideklaratsiooni.
 • Autojuht saab printsipaalilt (kauba saatjalt, logistikult vm kauba vahetusega seotud isikult) info, et transiidideklaratsioon on avatud ja autojuht võib sõita ettevõtte juurde, kelle käest saab triipkoodiga transiidideklaratsiooni väljatrüki. Teadmiseks, et liikmesriigid aktsepteerivad ka elektrooniliselt edastatud transiidi saatedokumente (TAD).
Muuga tollipunkti töökorraldus 22.12.2020–04.01.2021
 • Muuga vabatsooni piir teenindab eelisjärjekorras Muuga vabatsooni ettevõtteid, st eelisjärjekorras teenindatakse vabatsoonist väljuvaid veokeid.
 • Vormistused, mida saab teostada distantsilt, teostatakse ametnike poolt.
 • Laevaliikluskeskus töötab jätkuvalt 24/7 e-kanalite kaudu.
 • TIR vormistuste asemel soovitame kasutada alternatiivseid vormistusi, st kaupade liikumist tollilao vastutusel, ekspordiga või transiit piirile (transiidi puhul kasutada volitatud kaubasaatjaid).
 • Muuga vabatsooni piir, Paldiski piiripunkt ja Lennujaama tollipunkt avavad TIR veoseid, arvestades selle hetke võimalusi. Palume arvestada olulise täiendava ajakuluga ja piiratud parkimisvõimalustega.
 • Transiidi alustamised ja lõpetamised palume vormistada volitatud kaubasaajate ja -saatjate juures. Juhul kui see ei ole võimalik, saame tagada, et Muuga tollipunkti Veose parklas tööpäeviti kl 9–10 ja 15–16 olevad veokid saavad transiidid lõpetatud või alustatud. Deklarantidel/printsipaalidel palume edastada dokumendid elektrooniliselt eriolukord.veose@emta.ee. Autojuhtidel palume veenduda, et vajalik vormistus on teostamisel/teostatud.
 • Raudtee transiidi avamisel muudatusi ei ole.

Palume arvestada täiendava ajakuluga, mida ajutine lahendus transiitdeklaratsioonide avamisel endaga kaasa toob. Tegemist on meie kõigi tervise hoidmise eesmärgil loodud ajutise meetmega.

Tollivormistuse teostamine laeva pardalt maha võetavate varudega toimub vastavalt teeninduskohtade ja tollipunktide lahtiolekuaegadele. Sellekohane teade ja asjasse puutuvad dokumendid tuleb esitada eelnevalt eriolukord.veose@emta.ee.

Staatust tõendavate dokumentide kinnitamine

Loome ajutise täiendava võimaluse, et staatust tõendavate dokumentide kinnitamine toimub e-kirja vahendusel. Selleks palume ettevõtetel edastada dokumendid skaneeritud kujul tollipunkti/teenindusbüroo e-aadressile. Pärast tollipoolset kinnitamist, tagastatakse dokument e-kirja teel skaneeritud kujul ettevõttele.

Elundite ja muude inim- või loomsete kudede impordi tolliformaalsustest

Elundeid ja muid inim- või loomseid kudesid, inimverd ja luuüdi lubatakse vabasse ringlusesse deklareerida mis tahes muu toiminguga deklareerides.

Ajutisest impordist

Katastroofiabi vahendeid ning meditsiini-, kirurgia- ja laboriseadmeid on võimalik suunata ajutise impordi tolliprotseduurile toiminguga või suulise deklareerimisega täieliku imporditollimaksuvabastusega. Tegemist peab olema:

 • katastroofiabi vahenditega, mida kavatsetakse seoses liidu tolliterritooriumi tabanud katastroofide või samalaadsete olukordade tagajärgede kõrvaldamiseks võetavate meetmetega;
 • meditsiini-, kirurgia- ja laboriseadmetega, mis on saadetud laenuks haiglale või mõnele teisele meditsiiniasutusele, kes vajab neid seadmeid kiiresti, et korvata nendega oma puudulikke võimalusi, ja mis on ette nähtud diagnoosimiseks või raviks.

Suulise deklaratsiooni esitamisel tuleb esitada delegeeritud määruse lisas 71-01 sätestatud lisadokument (PDF).

ATA vormistusest

Kui reekspordi tähtajal ei ole võimalik ajutiselt imporditud kaupa reeksportida seoses COVID-19 levikuga, tuleb teavitada tolli reekspordi tähtaja pikendamise vajadusest. Toll võib reekspordi tähtaega erandjuhul pikendada. Võimalusel palume ATA-märkmiku reeksport lõpetada, suunates ATA-märkmikuga hõlmatud kaup tollilattu.

Ekspordi piirangutest välistatud

Üldise põhimõttena on ekspordi piirangutest välistatud laevavarud, mis on mõeldud kasutamiseks pardaapteekides.

TIR-tunnistuste saamine Sillamäe tollipunktist

Sillamäe tollipunkt väljastab TIR-tunnistusi vaid eelneval kokkuleppel. Ülevaatusaja kokkuleppimiseks palume ühendust võtta telefonil 676 2562.
 

04.01.2021