Sa oled siin

Euroopa Liidu infosüsteemide katkestusteated

Teenuse nimetus ja staatus Sõltuvus Katkestuse algusaeg Katkestuse lõppaeg
CDS
Tolliotsuste süsteem
Customs Decision System
     
REX
Registreeritud eksportija süsteem
Registered Exporter System
     
EORI
Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem
Economic Operators Registration and Identification
     
EU SW-CVED
Veterinaariaalaste impordi lisadokumentide elektroonne kontroll Complexis
European Union Single Window – Common Veterinary Entry Document
     

 

Staatuste kirjeldused
Vähemalt üks allikakanal on veaolukorras (andmevahetus süsteemiga puudub)
Vähemalt ühte allikakanalit parandatakse (osaline andmevahetus süsteemide vahel)
Kõik allikakanalid on töörežiimil (andmevahetus stabiilne)
10.08.2018