Sa oled siin

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI)

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (Economic Operators Registration and Identification, EORI) on Euroopa Liidu tolliterritooriumil kasutatav kordumatu tunnusnumber, mille tolliasutus annab ettevõtjale või muule isikule, et registreerida ta tollialastel eesmärkidel.

EORI number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel.

Euroopa Liidu tolliterritooriumil asuva ettevõtja EORI numbri väljastab tema asukohariigi tolliasutus. Ettevõtjad, kes ei ole asutatud liidu tolliterritooriumil, peab registreerima selle liikmesriigi tolliasutus, kus ettevõtja teeb või kavatseb teha oma kõige esimese tollitoimingu.

Eestis väljastab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet.

Ettevõtjal tohib olla ainult üks (kehtiv) EORI number ning seda numbrit tuleb kasutada kõikides Euroopa Liidus tehtavates tollitehingutes ja tolliga seotud tegevuses.

Äriühingu filiaal peab kasutama emafirma EORI numbrit.

Väliskaubandusega tegelevad ettevõtjad, kellel on teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljastatud käibemaksukohustuslase (VAT) numbrid, on kohustatud märkima need oma EORI taotlusele.

Brexiti mõju Ühendkuningriigi väljastatud EORI numbritele

Ühendkuningriigi väljastatud ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumbrite (EORI) kehtivus lõppes 31.12.2020 ja kauplemisel kehtivad tolliformaalsused.

 

Ühendkuningriigis kasutatava GB EORI numbri kontrollimine

EORI numbri taotlemine ja muutmine »

 

Pääsuõigused ja pääsuõiguste paketid EORI numbri taotlemiseks »
 

Kasulikud lingid

  • EORI numbri kehtivuse kontroll – kui isik on nõustunud oma andmete avalikustamisega, siis saab vaadata EORI numbri kehtivust ning ettevõtja nime ja aadressi; kui isik ei ole nõustunud oma andmete avalikustamisega, siis saab kontrollida ainult EORI numbri kehtivust.
    NB! Andmeid ei näidata reaalajas, vaid hilinemisega.

     
  • EORI suunised (1.18 MB, PDF)

Koolitus

 

Juhendid ja avalduse vorm

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee ning Euroopa Komisjoni veebisaidilt.
 

15.02.2021