Sa oled siin

Eksport väljapoole Euroopa Liitu

Tegevused kauba eksportimisel Euroopa Liidust välja

 • Kontrollige kõigepealt importimise tingimusi sihtriigis. Küsige nõu kaubasaajalt või otsige infot Euroopa Komisjoni veebilehelt „Exporting from the EU – what you need to know".
 • Leidke eksporditavale tootele vastav kaubakood Eesti Tollitariifistikust ning kontrollige, kas tootele kehtivad keelud või piirangud (nt kas toode vajab eksportimiseks litsentsi).
 • Arve koostamisel pöörake tähelepanu, et kõik hinnas sisalduvad osad oleksid eraldi loetletud (sh kindlustus, transport). Tasuta näidiste puhul kasutage turuhinda.
 • Lisage arve saadetisele koos muude vajaminevate dokumentidega (veodokumendid, litsentsid, eriload).
 • Ekspordideklaratsiooni koostamine on kohustuslik, kui kauba väärtus on rohkem kui 1000 eurot või kauba kaal on rohkem kui 1000 kg. Siiski on käibemaksukohustuslasest ettevõttel soovitav ekspordideklaratsioon koostada ka väiksemate saadetiste korral, sest käibemaksu 0%-lise määraga müügil tuleb tõendada kauba väljavedu. Vt lähemalt lehe „Ekspordi protseduur" punkti 7 „Ekspordiformaalsuste lõpetamine".
 • Eestist eksportimisel tollimakse ja siseriiklikke makse määratud ei ole.
 • Ekspordideklaratsiooni koostamise ja esitamise teenust pakuvad teenustasu eest tolliagentuurid.
 • Ekspordideklaratsiooni võib koostada ka juhendite alusel ettevõtte töötaja ise, kellele juhatuse liige on andnud e-maksuametis/e-tollis vastavad õigused.
  E-maksuametis/e-tollis volituste ja õiguste administreerimise juhend (PDF)
  Vt lähemalt lehe „Ekspordi protseduur" punkti 4 „Ekspordideklaratsiooni täitmine".
 • Euroopa Liidust väljudes tuleb kindlasti tollile esitada koos kaubaga EAD väljatrükk ja lisadokumendid, mille alusel märgitakse tolli poolt süsteemis Complex kauba väljumine. Vt lähemalt lehe „Ekspordi protseduur" punkti 6 „Protseduuri rakendamine".
 • Eksport vabatsoonist – kaup viiakse saatedokumentide alusel vabatsooni ekspordi ootele, kus võib kauba enne eksporti edasi müüa (käibemaks on 0%, kui eksporditakse 2 kuu jooksul).
  Vabatsoon »
 • Käibemaksu deklareeritakse käibedeklaratsioonil.
 • Ekspordi protseduurist täpsemalt »

Kasulikud lingid

 

29.05.2020