Sa oled siin

E-tolli arengusuunad

2005. aastal asus Maksu- ja Tolliameti e-valitsuse arenduskontseptsiooni ühe osana ellu viima Euroopa Liidu e-tolli mitmeaastast strateegilist plaani (MASP – Multi-Annual Strategic Plan). Kontseptsioon põhineb Lissaboni strateegial, mille Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid 2000. aastal heaks 10-aastase reformikavana ning mille eesmärk on muuta EL kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majanduskeskkonnaks.

 Vaadake lisaks tabelis olevaid dokumente.

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
E-tolli mitmeaastane strateegiline plaan (MASP rev.2016) eesti keeles (447.09 KB, PDF) Selles dokumendis, e-tolli mitmeaastases strateegilises plaanis (MASPis), esitatakse visioon, eesmärgid, strateegiline raamistik ja tähtajad elektrooniliste tollisüsteemide rakendamiseks. Lisaks soovitakse anda huvitatud pooltele põgus ülevaade ja taustateave e-tolli algatuse väljatöötamisega seotud projektide, võtmeküsimuste ja hetkeolukorra kohta. 14.11.2016
E-tolli mitmeaastane strateegiline plaan (MASP rev.2016) inglise keeles (472.62 KB, PDF) This document, the electronic customs multi-annual strategic plan (MASP), sets down the vision, objectives, the strategic framework and the milestones to implement the electronic customs initiative. It is also intended to provide interested parties with a short overview and background information on projects and key issues related to the evolution of the electronic customs initiative and the present state of play. 14.11.2016
Lisa 2 - Elektroonilised tollisüsteemid ja projektid (rev.2014) eesti keeles (784.95 KB, PDF) See e-tolli mitmeaastase strateegilise plaani (MASPi) lisa, mis on eriti seotud osaga 6 (Tegevuste ühtlustamine) ja 7 (Tollisüsteemide info- ja sidetehnoloogia arendamine), annab eraldi tabelites ülevaate kõigist projektidest, mis on kas otseselt või kaudselt seotud e-tolliga. 07.10.2015
Lisa 2 - Elektroonilised tollisüsteemid ja projektid (rev.2016) inglise keeles (886.36 KB, PDF) This Annex to the Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan (MASP), relating particularly to sections 6 (Operational convergence) and 7 (Development of information and communication technology customs systems), gives an overview of all projects directly or indirectly related to Electronic Customs in separate tables. 14.11.2016

 

Koostöö ja partnerlus e-tolli strateegia elluviimisel

06.12.2016