Sa oled siin

E-tolli arengusuunad

Euroopa Liidu tollivaldkonna eesmärgid tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna loomisel, samuti selleks vajalik struktuur, vahendid ja tähtajad, lepiti kokku Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta otsuses nr 70/2008/EÜ tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta (e-tolli otsus). Kõik tollivaldkonna arendused on koondatud tolli mitmeaastasesse strateegilisse plaani (Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs – MASP), mis on töövahendiks IT-projektide tõhusaks ja ühtseks juhtimiseks, strateegilise raamistiku loomiseks ning vahe-eesmärkide paikapanekuks.

 Vaadake lisaks tabelis olevaid dokumente.

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev

E-tolli mitmeaastane strateegiline plaan (MASP-C rev. 2019) inglise keeles (832.18 KB, PDF)

This document, the electronic customs Multi-Annual Strategic Plan for Customs (MASP-C), sets down the vision, objectives, the strategic framework and the milestones to implement the electronic customs initiative. 30.08.2020

Lisa 2 – Elektroonilised tollisüsteemid ja projektid (rev. 2019) inglise keeles (4.28 MB, PDF)

This Annex is a short summary of the main changes resulting from the MASP-C Revision 2019, in particular as it pertains to the updated structure and arrangement of IT project fiches in the area of customs.
 
30.08.2020
E-tolli mitmeaastane strateegiline plaan (MASP rev. 2016) eesti keeles (447.09 KB, PDF) Selles dokumendis, e-tolli mitmeaastases strateegilises plaanis (MASPis), esitatakse visioon, eesmärgid, strateegiline raamistik ja tähtajad elektrooniliste tollisüsteemide rakendamiseks. Lisaks soovitakse anda huvitatud pooltele põgus ülevaade ja taustateave e-tolli algatuse väljatöötamisega seotud projektide, võtmeküsimuste ja hetkeolukorra kohta. 14.11.2016
Lisa 2 – Elektroonilised tollisüsteemid ja projektid (rev.2014) eesti keeles (784.95 KB, PDF) See e-tolli mitmeaastase strateegilise plaani (MASPi) lisa, mis on eriti seotud osaga 6 (Tegevuste ühtlustamine) ja 7 (Tollisüsteemide info- ja sidetehnoloogia arendamine), annab eraldi tabelites ülevaate kõigist projektidest, mis on kas otseselt või kaudselt seotud e-tolliga. 07.10.2015

 

Koostöö ja partnerlus e-tolli strateegia elluviimisel

15.12.2020