Sa oled siin

E-tolli arengusuunad

2005. aastal asus Maksu- ja Tolliameti e-valitsuse arenduskontseptsiooni ühe osana ellu viima Euroopa Liidu e-tolli mitmeaastast strateegilist plaani (MASP – Multi-Annual Strategic Plan). Kontseptsioon põhineb Lissaboni strateegial, mille Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid 2000. aastal heaks 10-aastase reformikavana ning mille eesmärk on muuta EL kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majanduskeskkonnaks.

 Vaadake lisaks tabelis olevaid dokumente.

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev

E-tolli mitmeaastane strateegiline plaan (MASP-C rev. 2019) inglise keeles (832.18 KB, PDF)

This document, the electronic customs Multi-Annual Strategic Plan for Customs (MASP-C), sets down the vision, objectives, the strategic framework and the milestones to implement the electronic customs initiative. 30.08.2020

Lisa 2 – Elektroonilised tollisüsteemid ja projektid (rev. 2019) inglise keeles (4.28 MB, PDF)

This Annex is a short summary of the main changes resulting from the MASP-C Revision 2019, in particular as it pertains to the updated structure and arrangement of IT project fiches in the area of customs.
 
30.08.2020
E-tolli mitmeaastane strateegiline plaan (MASP rev. 2016) eesti keeles (447.09 KB, PDF) Selles dokumendis, e-tolli mitmeaastases strateegilises plaanis (MASPis), esitatakse visioon, eesmärgid, strateegiline raamistik ja tähtajad elektrooniliste tollisüsteemide rakendamiseks. Lisaks soovitakse anda huvitatud pooltele põgus ülevaade ja taustateave e-tolli algatuse väljatöötamisega seotud projektide, võtmeküsimuste ja hetkeolukorra kohta. 14.11.2016
Lisa 2 – Elektroonilised tollisüsteemid ja projektid (rev.2014) eesti keeles (784.95 KB, PDF) See e-tolli mitmeaastase strateegilise plaani (MASPi) lisa, mis on eriti seotud osaga 6 (Tegevuste ühtlustamine) ja 7 (Tollisüsteemide info- ja sidetehnoloogia arendamine), annab eraldi tabelites ülevaate kõigist projektidest, mis on kas otseselt või kaudselt seotud e-tolliga. 07.10.2015

 

Koostöö ja partnerlus e-tolli strateegia elluviimisel

30.08.2020