Sa oled siin

Liiduväliste kaupade vabasse ringlusesse suunamisel koodi Y067 kasumine ning uuendatud suunised

Euroopa Liidu Komisjon uuendas suuniste dokumente, mis käsitlevad tollitoiminguid Brexiti üleminekuperioodi lõppemisel ja selle järgselt (PDF).

Kõige olulisema muudatusena palume pöörata tähelepanu punktile 9, mille kohaselt tuleb alates 01.01.2021 liiduväliste kaupade, mis olid enne üleminekuperioodi lõppu ajutisel ladustamisel või eriprotseduuril (töötlemine, ladustamine, erikasutus), vabasse ringlusesse deklareerimisel (sh lõppkasutuse protseduurile) märkida tollideklaratsiooni lisadokumentide lahtrisse (lahter 44) kood „Y067".

Koodi ei ole vaja lisada, kui üleminekuperioodi lõppemisel ajutisel ladustamisel või eriprotseduuril olev kaup suunatakse 01.01.2021 järgselt transiidi protseduurile.

Muudatus puudutab kõiki importe sõltumata selle seotusest Ühendkuningriigiga.

Näited

  1. Kood „Y067" märgitakse, kui Hiina kaup paigutati Eestis tollilattu 01.09.2020 ning deklareeritakse Eestis vabasse ringlusesse 03.01.2021.

  2. Koodi „Y067" ei märgita, kui Hiina kaup paigutatakse Eestis seestöötlemisele 06.01.2021 ja deklareeritakse vabasse ringlusesse 02.02.2021.

  3. Koodi „Y067" ei märgita, kui Hiina kaup oli 31.12.2020 seisuga ajutisel ladustamisel ning 05.01.2021 suunatakse transiidiprotseduurile, mis lõpetatakse 06.01 teise ajutise ladustamise kohta paigutamisega, millele järgneb vabasse ringlusesse suunamine.

 

04.01.2021