Sa oled siin

Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleppest (uuendatud 30.12.2020)

Juhime täiendavalt tähelepanu, et alates 01.01.2021 ei kuulu Ühendkuningriik (ÜK) Euroopa Liidu (EL) tolliliitu, mis tähendab, et kõik kaubad, mis sisenevad ÜKst või väljuvad ÜKsse, allutatakse samadele tollitoimingutele ja kontrollidele, mis on ette nähtud ELi välistele riikidele (kolmandad riigid). Vastavalt lahkumislepingule käsitletakse erandina Põhja-Iirimaad.

Sõlmitud kaubandus- ja koostööleping näeb ette, et alates 01.01.2021 saab ÜKst pärit kaupade impordi suhtes kohaldada sooduskohtlemist tingimusel, et lepingus nimetatud tingimused on täidetud. Sama kehtib ka ELi kaupade eksportimisel ÜKsse. Päritolureeglid on sätestatud lepingu 2. peatükis ning tollimaksuvabastust saavad kasutada ainult kaubad, mis vastavad lepingu alusel sooduspäritolu tingimustele (vt lähemalt sooduspäritolu lehelt). Sooduspäritoluga kaupade deklareerimiseks 0% tollimaksumääraga tuleb sõltuvalt päritoludokumendist kasutada koode U116, U117 ja U118, vastavad muudatused viiakse ka ETT andmebaasi, kus need on kasutatavad alates 01.01.2021.

Tootespetsiifilised reeglid on sarnased varasemate ELi vabakaubanduslepingutega (nt Jaapan), teatud erisustega TV-komplektide, elektriautode ja patareide osas. Täpsem info kvootidest avaldatakse jaanuaris ELi institutsioonide poolt (päritolukvoodid alumiiniumile ja teatud kalatoodetele).

Täiendavalt näeb leping ette AEO-programmide vastastikkust tunnustamist, mis võimaldab rakendada turvalisuse ja julgeolekuga seotud soodsamat kohtlemist nii ELis kui ÜKs. Turvalisusprogrammide tunnustamist ja seeläbi julgeolekuandmete esitamisest vabastamist (sarnaselt Norra ja Šveitsiga) leping ette ei näe.

Tollitoiminguid puudutavad sätted toetuvad liidu tolliseadustikule ja tulevikuvaates näeb ette leping koostöö arendamist ja innovatiivsete lahenduste kasutuselevõtmist nagu näiteks tollialane andmevahetus, ro-ro laevade liikluse lihtsustamine jmt.

Täpsem informatsioon lepingu ja selle jõustumise kohta
 

30.12.2020