Sa oled siin

Brexitiga seotud küsimused ja vastused

Kuidas saaksime arvutada välja oma tollitava kauba maksemäärad?


Kõikide kaupade impordimaksud ja lisanõuded sõltuvad kaubakoodist ja kauba päritoluriigist. Seega esmalt tuleb leida oma imporditavale kaubale kaubakood. Maksu- ja Tolliameti veebisaidi avalehe allosas leiate plokist „Päringud" Eesti Tollitariifistiku, kus on Teil võimalik leida vajalik kaubakood, impordimaksude määrad ja lisanõuded ning arvutada välja deklareerimisel maksmisele kuuluvad impordimaksud.

Juhis kaubakoodi leidmiseks
  1. Eesti Tollitariifistiku (ETT) avalehel valige „Nomenklatuur“ > „Nomenklatuuri päring“ – siin on võimalik teha esialgne otsing teksti ehk kaubakirjelduse järgi. Avanenud lehel näete kombineeritud nomenklatuure, HS tähestikulist sisunäitajat ja mõõtühikuid. Allpool näete jaotisi kaubakirjelduste lõikes, kust on leitavad kaubakoodid kõikidele kaupadele.
  2. Kaubakoodi rubriigi (esimesed 4 numbrit) määramise kergendamiseks on võimalik kasutada ka samal lehel avanevat linki „HS tähestikuline sisunäitaja“.
  3. Lõplik kaubakood tuleb siiski täpsustada programmis ETT, avades kauba kirjelduse ees olevaid plussmärke (+) seni, kuni vasakule tekib 10-kohaline kaubakood ja kaubakirjelduse ette tekib luubikujuline tähis. Vajutades luubile avaneb uus tabel, kuhu on automaatselt üle kantud kauba kood, sisestada tuleb kauba päritoluriik ja seejärel vajutada nupule „Otsi". Lehe alumisele poolele kuvatakse maksumäärad ja vastavale kaubakoodile rakenduvad meetmed (nõutavad sertifikaadid, load vms).
  4. Impordimaksude välja arvutamiseks tuleb vajutada rohelisele nupule „Arvuta". Avanenud lehel on vaja täita tolliväärtus (kauba hind koos transpordi ja muude kuludega), valida valuuta, netomass, riik ja soodustuse kood (kui soodustusi ei ole, siis sisestada „100") ning vajutada nupule „Edasi". Vajadusel tuleb märkida meetmete alusel vajalikud valikud ja valida „Edasi". Süsteem arvutab maksud.
 
Kui teenuse eest jõuab arve ettevõtteni Eestis pärast Brexitit, aga teenus on osutatud enne Brexitit, siis kuidas peaks toimuma teenuse deklareerimine?


Ühendkuningriigi ettevõtjalt saadud teenus deklareeritakse vastavalt käibemaksuseaduse §-s 11 sätestatud teenuse saamise aja reeglitele. Seega deklareeritakse vastav teenus perioodil, millal esimesena toimus kas teenuse saamine või selle eest tasumine. Seda ka juhul, kui arve jõuab ettevõtjani pärast Brexitit.

Kui teenuse saamine või selle eest tasumine toimub:

  • enne lahkumiskuupäeva, siis täidetakse käibedeklaratsiooni (KMD) infolahter 6;
  • pärast lahkumiskuupäeva, siis täidetakse KMD infolahter 7.

Teiste pöördmaksutamisega seotud KMD lahtrite täitmisel muutusi ei ole.

 
Kas teenuste ostul-müügil Ühendkuningriiki ka midagi muutub (peale selle, et enam ei pea ühendusesisese käibe aruandele (VD) märkima)?


Nii teenuste kui kaupade maksustamise ja käibedeklaratsioonil kajastamise osas on põhjalikumalt kirjutatud meie Brexiti-teemalisel veebilehel alapeatükis „Kuidas muutub käibemaksuga maksustamine?".
 

15.10.2019