Juhendid

01.02.2016 Mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt majandusaasta aruande esitamisest
04.12.2015 Vormi INF 9 esitamisest ja täitmisest alates 01.01.2016
01.07.2015 Tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumise eelised
17.06.2015 Heategevusest ja avalikust huvist tulumaksuseaduse § 11 mõistes alates 01.01.2015
20.04.2015 Usuliste ühenduste nimekirja kandmine alates 01.01.2015
08.01.2015 Tulumaksusoodustusega nimekirjast kustutamine alates 01.01.2015
05.01.2015 Juhend alates 01.01.2015 vormi TMIN täitmise ja nimekirja kandmise kohta
30.12.2014 Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri alates 01.01.2015
19.09.2014 Muudatused tulumaksusoodustuse nimekirja kandmise tingimustes ja nõuetes (TuMS § 11) alates 01.01.2015
14.11.2013 Sportlastele ja treeneritele tehtavate väljamaksete määratlemisest ja maksustamisest
16.10.2013 Vabatahtliku tegevuse maksustamisest
31.01.2012 Stipendiumide maksustamisest (kehtetu)
03.01.2012 Deklaratsioon vorm INF 9 esitamisest alates 2011. aastast (jaanuar 2012)
30.12.2010 Annetuste maksustamine (alates 01.01.2011)

 

04.09.2017