Töötamise peatamine

Tööandja peab töötamise peatamise registreerima kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise peatamise päevast.

Töötamise peatamise liigid

 • Lapsehoolduspuhkus
  • Lapsehoolduspuhkuse korral ei tohi töötamise registris töösuhet peatada enne sünnituslehe lõppu. Sünnituslehe ajal peab olema kehtiv töösuhe, muidu ei saa isik sünnituslehega hüvitist.
 • Isapuhkus
 • Aja- ja asendusteenistus
  • Töötamist ei tule peatada, kui töötaja on õppekogunemisel (kordusõppustel).
 • Tasustamata puhkus
  • Tasustamata puhkus tuleb märkida juhul, kui see kestab terve kalendrikuu või kauem ning seda põhjusel, et selle perioodi eest ei maksta isiku eest töötuskindlustusmakset ja seda perioodi ei arvestata edaspidi ka töötuskindlustusstaaži hulka.
  • Tasustamata puhkuse ajal tuleb deklareerida ja maksta töötaja eest sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olevalt kuumääralt.
  • Juhul kui töötaja soovib töölt ära olla pika perioodi ja tööandja sellega nõustub (näiteks töötaja läheb välismaale õppima või praktikale), siis tasub pigem kokkuleppel lõpetada töölepingu täitmine, mitte vormistada tasustamata puhkust, sellisel juhul ei pea tööandja töötaja eest sotsiaalmaksu tasuma.
  • Juhul kui isik teeb tööd kasvõi ühe päeva kalendrikuus ja talle tehakse selle eest ka väljamakse, siis tasustamata puhkust märkima ei pea.
  • Kui palgata puhkusel olev töötaja soovib saada Sotsiaalkindlustusametilt erivajadusega lapse vanema toetust, tuleb töötamise registrisse märkida ka lühem palgata puhkus. Toetuse saamise eelduseks on tasustamata puhkusel viibimine või võlaõigusliku lepingu täitmise peatamine, mis tähendab, et töötaja ja tööandja peavad puhkusele jäämises või lepingu pooled peavad töötamise peatamises kokkuleppele jõudma ning see tuleb töö- või käsundiandjal fikseerida töötamise registris. Toetuse saamiseks on oluline, et vanem taotleks tööandjalt (võlaõigusliku lepingu puhul tööd võimaldavalt isikult) kande tegemist töötamise registrisse. Erivajadusega lapse vanema toetuse kohta saab rohkem lugeda siit.
  • Eesti Töötukassa makstavatest hüvitistest töötamise peatamisel
 • Teenistussuhte peatamine muul põhjusel
  • Töötamine tuleb peatada ka juhul, kui töötaja suundub ajutiselt (nt roteerumise korras) tööle teise tööandja juurde. Sellisel juhul märgitakse töötamise peatamise aluseks „Teenistussuhte peatamine muul põhjusel".
  • Andmed töötamise peatamise kohta isiku viibimisel lapsehoolduspuhkusel, aja- ja asendusteenistuses ning teenistus- või töösuhte peatamisel muul põhjusel edastatakse haigekassasse.
  • Töötamist ei tule peatada, kui töötaja on ajutiselt vahi alla võetud.
  • Ravikindlustuse põhimõtetest töötamise peatamisel
    
20.01.2021