Alates 01.07.2020 täieneb töötamise register kahe töötamise liigiga: „meretööleping, juhtivtöötaja reisilaeval“ ja „meretööleping, töötaja reisilaeval“

Seoses riigiabiga Euroopa Majanduspiirkonnas rahvusvahelisi regulaarreise tegeva reisilaevadele, on lisatud töötamise registrisse uued töötamise liigid:

 1. meretööleping, juhtivtöötaja reisilaeval
 2. meretööleping, töötaja reisilaeval.

Tööandjad, kes on liitunud reisilaevade riigiabi süsteemiga peavad:

 1. lõpetama 30.06.2020 seisuga töötamise registris need töötamise kanded, mis on riigiabiga hõlmatud ja
 2. registreerima alates 01.07.2020 riigiabiga hõlmatud töökohad uue liigiga, kas:
  • meretööleping, juhtivtöötaja reisilaeval või
  • meretööleping, töötaja reisilaeval;
 3. töötamise kande juurde tuleb märkida töökoha asukohaks lisaks töökoha aadressile ka laeva nimi ja laeva IMO number.

Töötamise registris töötamise kannet meretööleping, juhtivtöötaja laeval või meretööleping, töötaja reisilaeva, saab teha töötajale:

 • kes on Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa alusel elav isik,
 • kes töötab laeval ning
 • kelle eest on toetuse taotleja kohustatud tasuma sotsiaalkindlustusmaksed Eestis.

Töötamise kandeid saab teha kas CSV-failiga, masin-masin liidesega TOOTREG ja sisestada käsitsi e-MTAs töötamise registris. Rohkem infot ja CSV näidisfail on leitav veebilehelt „Töötamise registreerimine". CSV-faili allalaadimiseks kasutage palun brauserit Internet Explorer.

Majandus- ja taristuministri 24.09.2020 määrus nr 57 „Rahvusvahelise reisilaevanduse toetamise tingimused ja kord“

09.10.2020